Asplenium trichomanes L. - BCN-D- 128

Herbari Docent
Nom comú:
Falzia roja
Familia:
Aspleniàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Berga, al costat de Cal Nen. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia