Corylus avellana L. - BCN-D- 43

Herbario Docente
Nom comú:
Avellaner, avellanera
Familia:
Betulàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Vall de la Llosa, sota Cal Jan.
Recolectores:
No consta
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia