Corylus avellana L. - BCN-D- 43

Herbari Docent
Nom comú:
Avellaner, avellanera
Familia:
Betulàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vall de la Llosa, sota Cal Jan.
Recol·lectors:
No consta