Euphorbia amygdaloides L. - BCN-D- 187

Herbario Docente
Nom comú:
Lleteresa, Llet de bruixa
Familia:
Euforbiàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia