Fraxinus excelsior L. - BCN-D- 59

Herbario Docente
Nom comú:
Freixe de fulla gran
Familia:
Oleàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Vora Queixans, marges del Segre. Cerdanya.
Recolectores:
R. Guàrdia & I. Soriano