Fraxinus excelsior L. - BCN-D- 59

Herbari Docent
Nom comú:
Freixe de fulla gran
Familia:
Oleàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vora Queixans, marges del Segre. Cerdanya.
Recol·lectors:
R. Guàrdia & I. Soriano