Lathyrus pratensis L. - BCN-D- 183

Herbario Docente
Nom comú:
Gerdell bord, Guixa de prat guixa de prat gerdell bord, guixa de prat, guixeta, guixó de prat
Familia:
Fabàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia