Thymus vulgaris L. - BCN-D- 159

Herbario Docente
Nom comú:
Farigola, timó, tomell
Familia:
Lamiàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Sobre Vallirana, cap al Corral. Baix Llobregat.
Recolectores:
J. M. Ninot
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Farmàcia