Viscum album L. - BCN-D- 161

Herbario Docente
Nom comú:
Vesc, herba joca, visc
Familia:
Santalàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Obaga de la Vall d'Espot.
Recolectores:
J. M. Ninot
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Farmàcia