Claustra

Santa Margalida de Palma, Mallorca

Authorship

Llucia Màrquez Testa

Name

Santa Margalida de Palma, Mallorca

Other names

Santa Margarida de Palma

Chronological data

Fund. 1232, trasl. 1278

Orderse

Altres Agustines
De 1250 a 1300
De 1300 a 1550

Related Communities

Santa Maria de Jonqueres

Bibliography and links

Bibliography

Murray, D., Llompart, G., Pascual, A., Llabrés, J., 1992. Conventos y monasterios de Mallorca: historia, arte y cultura, Palma de Mallorca: Olañeta.


Bordoy, M.J., 2009. Arran de la Porta Pintada: Poder i prestigi femení al monestir de Santa Margalida (Ciutat de Mallorca, segles XIII-XIV), Palma: Lleonard Muntaner.


Bordoy, M.J., 2009. Arran de la Porta Pintada: Poder i prestigi femení al monestir de Santa Margalida (Ciutat de Mallorca, segles XIII-XIV), Palma: Lleonard Muntaner.


Murray, D., Llompart, G., Pascual, A., Llabrés, J., 1992. Conventos y monasterios de Mallorca: historia, arte y cultura, Palma de Mallorca: Olañeta.


Key words

Jaume I (Jaime I); Jaume II (Jaime II); Ramon de Torrella; Garsenda de Provença; Guillem de Cabanellas; Innocenci IV (Inocencio IV) (Innocent IV)

Geographic descriptor
Illes Balears
Notes

CLAUSTRA es un proyecto del IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona.
CLAUSTRA ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), el Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 y las ayudas a las actividades de investigación de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona.