Claustra

Ajuda

Manual d'ús 
Informació sobre copyrights i propietat intel·lectual
Informació sobre descàrregues, reutilizació i permisos de reproducció
Contacto
 
Manual d'ús

Consultar l'Atles
Consultar el Catàleg

Consultar el Atlas

L'Atles està dissenyat sobre una plataforma de Google Earth a la quals s'han aplicat filtres de color que delimiten les fronteras dels diferents regnes i territoris en una sèrie de 25 mapes que se succeeixen en períodes de vint-i-cinc anys entre 1100 i 1545 i que permeten l'aproximació per mitjà de zoom. Es pot avançar sobre la cronologia de l'Atles a través de la barra situada a la part superior de la imatge. A sobre del mapa apareixen els diversos espais d'espiritualitat femenina a partir del període de vint-i-cinc anys que es correspon amb la seva fundació i, en cas que no segueixi en actiu, fins al de la seva desaparició. A la pestanya desplegable de la dreta: ordres, es poden seleccionar un o més d'un ordre per tal que apareguin al mapa. Clicant a sobre d'un monestir o espai d'espiritualitat determinat, l'Atles anirà automàticament a la fitxa del catàleg que li correspon.


Consultar el Catàleg
 
En obrir el catàleg apareixen en pantalla diversos criteris de cerca individual o col·lectiva de fitxes catalogràfiques:

• Paraula clau
• Ordre 
• Entitat relacionada
• Descriptor geogràfic
 
Segons els criteris seleccionats apareixeran en pantalla un o varis monestirs o espais d'espiritualitat. En clicar a sobre d'ells s'obrirà la fitxa corresponent.
Cadascuna de les fitxes ha estat omplerta per un o varis membres de l'equip investigador recollint les línies bàsiques d'allò que se sap fins al moment sobre l'entitat i enllaços actualitzats que amplien la informació. Les fitxes poden descarregar-se en format PDF per imprimir. Clicant a sobre de la posició del mapa al Catàleg, es torna automàticament a l'Atles.
 
Drets d'autora/autor 
 
La Universitat de Barcelona té el copyright de l'Atles CLAUSTRA.
 
Els materials (incloent-hi els textos, traduccions, imatges, descripcions, dibuixos, etc.) es posen a disposició d'estudiants, personal acadèmic i públic en general per a ús personal. Qualsevol ús comercial o publicació sense autorització està estrictament prohibida. Si us plau, contactin amb la Universitat de Barcelona a través de l'IRCVM per obtenir més informació sobre una fitxa específica del catàleg. Els drets d'autor estan protegits per les lleis de copyright i la Convenció Universal.
 
Descàrregues
 
CLAUSTRA està treballant en oferir la possibilitat de descarregar els textos en format PDF de manera lliure. Aquests textos son de domini públic i estaran en breu disponibles com a descàrregues d'arxiu PDF tant de seccions específiques com de fitxes senceres.
 
Garantia d'accés i ús
 
L'accés a aquesta pàgina web és lliure i sense restriccions. Tanmateix, no podem garantir aquest accés de manera implícita o de cap altra manera. Tampoc no ens és possible garantir l'accés a qualsevol text o fitxa en tot moment. Tot i que les autores/autors han fet un treball detallat, no podem garantir l'exactitud dels continguts de CLAUSTRA.
 
Enllaços a CLAUSTRA
 
Donem la benvinguda a tots els enllaços a CLAUSTRA, sempre que es reconegui de manera adient la font de les dades i s'hi afegeixi un vincle a l'esmentada font si s'escau. Els enllaços a CLAUSTRA són sempre preferibles a la còpia dels materials. Els enllaços fomenten la discussió acadèmica a través d'internet, eviten la confusió de l'atribució de fonts i donen crèdit al treballl de les autores/autors de CLAUSTRA.
 
Cal tenir en compte que alguns materials de CLAUSTRA es regeixen per drets d'autor que prohibeixen la seva reproducció fora de l'entorn CLAUSTRA, i per tant no poden ser copiats en un altre lloc sense el permís explícit del propietari del copyright.
 
Citar CLAUSTRA en una bibliografia
 
Si vol citar el lloc Web de CLAUSTRA en una bibliografia, si us plau, faci-ho com a l'exemple següent:
 

CLAUSTRA. Atlas de espiritualidad femenina en los Reinos Peninsulares. Institut de Recerca en Cultures Medievals

IRCVM, Universitat de Barcelona. [Data en la qual s'ha accedit a la pàgina]. URL: http://www.ub.edu/claustra

 
 
Imatges
 
CLAUSTRA no ofereix la possibilitat de redistribució per volum de les imatges, ni tenim personal para donar assistència immediata a la reproducció d'imatges.


Contacte
 
Escriure a l'administració de CLAUSTRA
 

CLAUSTRA és un projecte del IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona.
CLAUSTRA ha estat finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 i per les ajudes a activitats de recerca de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.