Heavy

heavy, heavy

  1. Molt sorprenent.

    Va ser molt heavy el que va passar ahir a la festa del Gerard.

  2. De gran magnitud.

    Van tenir un accident molt heavy quan eren joves i ell es va quedar paralític.

Vegeu també Flipar, Flipant, Semat