Marcar-se

  1. tr. pron. Fer com, simular, viure una situació semblant a.

    Em vaig marcar un Joan i em vaig trencar el braç, exactament igual que ell la setmana passada.

  2. pron. Fer, realitzar.

    Eh, ens marquem un sprint? Si no arribarem tard al sopar!