Partir

  1. intr. pron. Riure.

    Quan vaig explicar l'acudit tot déu es va partir

  2. Partir-se el cul Riure.

    Tothom es partia el cul, amb aquell humorista.

  3. Partir-se la caixa Riure.

    Mira't aquest vídeo, que et partiràs la caixa.

Vegeu també Jartar-se, Petar, Lol