Pov

  1. De l'anglès «point of view», sigles que serveixen per introduir una situació comuna o hipotètica amb la qual algú pot identificar-se fàcilment.

    Pov: t'emproves els pantalons de l'any passat i plores perquè t'has engreixat deu kilos.