Sense Comanda (De la A a la Z)

La següent relació alfabètica es realitza amb la finalitat exclusiva de facilitar la identificació dels productes i serveis exempts de l’obligatorietat de comanda i poder mantenir-la i  completar-la amb d’altres però te les limitacions pròpies de una llista.

 

Per a la seva correcta aplicació i interpretació s’han de tenir present  les consideracions,  requeriments i matisos expressats al document del qual aquesta relació és un annex, tant els de tipus general com ara els específics del respectiu grup de productes/serveis.  

 

Així, i a títol d’exemple, seria erroni deduir d’aquesta relació que tot tipus o qualsevol quantitat  de material electrònic es pot comprar sense comanda quan aquesta instrucció  limita aquestes compres a “Petit material” comprat “in situ”.

 

 • Afiliació, quotes. Sense comanda
 • Aigua, bidons. Amb comanda oberta
 • Aparcament, despeses. Sense comanda. Requereixen justificació quan no es tramiten associades a una Autorització de Viatge
 • Aranzels. Sense comanda
 • Anuncis, publicació. Sense comanda
 • Arquitectes, servei. Sense comanda si són serveis puntuals
 • Associacions, quotes. Sense comanda
 • Assessors, Advocats. Sense comanda si són serveis puntuals
 • Audiovisuals, petits dispositius. Sense comanda compres in situ
 • Botigues concessionàries. Amb comanda oberta les compres recurrents. Sense comanda la resta
 • Cànons. Sense comanda
 • Claus, còpies. Sense comanda
 • Compres per internet. Sense comanda. Requereixen justificació
 • Conferències, impartició. Sense comanda Es requereix documentació administrativa específica i diferent segons es tracti de personal extern o intern
 • Congressos, inscripció. Sense comanda
 • Cursos, Inscripció. Sense comanda
 • Cursos, Impartició. Sense comanda. Es requereix documentació administrativa específica i diferent segons es tracti de personal extern o intern.
 • Correus, segells, trameses. Sense comanda
 • Drogueria. Sense comanda
 • Duanes. Sense comanda
 • Elèctric, material. Sense comanda
 • Electrodomèstics petits. Sense comanda
 • Electrònic, material. Sense comanda
 • Esqueles. Sense comanda
 • Ens Públics. Sense comanda
 • Entrades (museus, activitats culturals i esportives...). Sense comanda
 • Farmàcia. Sense comanda
 • Ferreteria. Sense comanda
 • Flors. Sense comanda. Requereix informe
 • Fotocòpies. Facturació màquines lloguer i serveis de copisteria. Amb comanda oberta. Compres puntuals sense comanda
 • Hotels. Sense comanda. Requereixen documentació acreditativa de l’autorització per no utilitzar l’agència de viatges o de l’excepció corresponent contemplada a la Política de viatges
 • Imposts. Sense comanda
 • Informàtica, petits dispositius. Sense comanda compres in situ
 • Inscripcions a congressos, reunions, cursos, seminaris. Sense comanda
 • Internet, compres. Sense comanda. Requereixen justificació
 • Intèrprets, serveis d’intèrpret. Sense comanda si són serveis puntuals
 • Llibreria. Sense comanda compres in situ
 • Lliçons, impartició. Sense comanda. Es requereix documentació administrativa específica i diferent segons es tracti de personal extern o intern.
 • Missatgers. Amb comanda oberta les recurrents Compres puntuals sense comanda
 • Obsequis. Sense comanda. Requereix informe
 • Públic (Pagaments a Entitats públiques). Sense comanda
 • Publicació articles científics. Sense comanda
 • Publicacions periòdiques, subscripció. Sense comanda
 • Quiosc. Sense comanda.
 • Reactius de màquines dispensadores. Sense comanda
 • Regals. Sense comanda. Requereix informe
 • Reimpressió articles científics. Reprints Sense comanda
 • Restaurants. Sense comanda. Requereix informe normalitzat
 • Revistes, compra o subscripció. Sense comanda
 • Seminaris, inscripció. Sense comanda
 • Subscripcions a revistes. Sense comanda
 • Tiquets (museus, activitats culturals i esportives...). Sense comanda
 • Tiquets transport metropolità. Sense comanda
 • Taxes. Sense comanda
 • Taxis. Sense comanda. Requereixen justificació quan no es tramiten integrats en una Autorització de Viatge.
 • Traductors, serveis de traductor. Sense comanda si són serveis puntuals
 • Transport aeri/terrestre. Sense comanda. Requereix documentació acreditativa de l’autorització per no utilitzar l’agència de viatges o de l’excepció corresponent contemplada a la Política de viatges
 • Transport metropolità (tiquets). Sense comanda
 • Universitats, pagaments a. Sense comanda

 

 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934 037 074
 • Contacte