En detall

Notícia -Formalització nou SDA per l'adquisició de material informàtic divers.

Notícia | 30-11-2023

Nou Sistema Dinàmic d'adquisició per equipament informàtic

Per a la compra d’equipament informàtic divers, la UB disposa d'un nou Sistema Dinàmic Adquisició  (SDA) (Expedient E2301CSUC), que substitueix l'antic AM 19/05 d'Apple i altres dispositius.

En aquest SDA estan inclosos els accessoris i serveis associats (ÀREA TIC).

Un SDA és un sistema de racionalització de la compra que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. Els SDA's al igual que els AM busquen agilitzar els procediments de compra, però a diferència d'aquests, els SDA's permeten acreditar nous proveïdors durant tota la seva durada.

Els SDA's es divideixen en categories de productes assimilables als lots dels AM's i la contractació que es realitza en els SDA's s'anomena específica, equivalent a la contractació basada en els AM's.

A diferència dels AM que són sistemes tancats, els SDA's permeten la incorporació de proveïdors al llarg de tota la seva vigència. Aquestes incorporacions es publicaran a mida que es produeixin.

La durada total de l'SDA incloses les pròrrogues serà de 84 mesos (7 anys)


Comparteix-ho: