L'assegurança de viatges

Els viatges realitzats pel personal de la UB i per altres persones que viatgen a càrrec de pressupostos de la UB estan protegits amb una excel·lent cobertura d'assegurança d'accident i assistència en viatge, derivada de l'acord de la UB amb l'empresa de mitjans de pagament Diners Club.

En virtut del nou contracte amb les agències Viajes El Corte Inglés i Viatges Atlanta, aquestes s’ocuparan a partir de 2019 de gestionar, davant les asseguradores i en nom i representació dels viatgers i de la UB, les incidències i reclamacions cobertes per l’assegurança Diners. L’agència us sol·licitarà un escrit d’autorització del viatger per tal d’iniciar els tràmits corresponents, juntament amb tota documentació justificativa.

D’aquesta manera, els incidents i  reclamacions que, prèvia gestió de l’agència, no siguin assumides per les diferents companyies, especialment les àrees, poden tenir continuïtat, de mans de l’agència, davant la companyia asseguradora.

VIATGES CONTRACTATS AMB AGENCIA HOMOLOGADA.
 
ACCIDENTS
ASSISTENCIA
COMPANYIA AXA EUROP ASSISTANCE
TEFF. ASSISTENCIA 912114341 902538228 / 912114343
TELF. RECLAMACIONS 912114341 912114343
WEB RECLAMACIONS www.axa.es https://dinersclubspain.eclaims.europ-assistance.com/

 

NUMERACIÓ TARGETES DINERS
AGÈNCIA EMISSORA NUMERACIÓ VALIDESA
ATLANTA **** 475497 **** 31/12/2020
VECI **** 475490 **** 31/03/2021
VECI AUTORESERVA **** 475490 **** 31/03/2021

 

Aquesta assegurança inclou, entre d'altres cobertures :

 • Assegurança d'accidents i assistència durant 90 dies, amb possibilitat d'ampliació. Per sol·licitar una ampliació, s'ha d'emplenar aquest formulari i Diners Club emetrà una factura.
 • Cobertura en cas de defunció o invalidés fins a 1.250.000 €.
 • Assegurança d'accidents en mitjans de transport; despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització fins a 500.000 €
 • Transport sanitari, prolongació de l'estada a l'hotel i repatriació en cas de malaltia o accident; desplaçament i estada d'un acompanyant del malalt.
 • Retorn anticipat per malaltia, accident greu o mort d'un familiar o a causa d'un sinistre greu a la llar o al lloc de treball.
 • Despeses d'anul·lació de viatge per accident o malaltia greus i defunció
 • Despeses per retards de 4 hores o més en la sortida del transport contractat; pèrdua d'enllaços per fallada tècnica, causes climatològiques i d'altres motius determinats.
 • Retard de més de 6 hores en el lliurament d'equipatge; pèrdua i robatori de l'equipatge durant el viatge i l'estada; tramesa urgent d'objectes i medicaments de difícil reemplaçament oblidats en origen; despeses per pèrdua o robatori de passaport i altres documents; avançament de diner efectiu.
 • Responsabilitat civil per danys materials o corporals causats involuntàriament durant el viatge, fins a 60.000 €

 

Una descripció més detallada de les cobertures, condicions i exclusions de la pòlissa la trobareu a:

- Síntesis de cobertures. 2020

- Resum de cobertures en assistència. 2020

- Resum de cobertures en accident. 2020

- Extracte pòlissa d'assistència (Intranet). 2020

- Extracte pòlissa d'accidents (Intranet) . 2020

- Preus de les ampliacions . 2020

 

Els viatges realitzats pel personal de la UB i per altres persones que viatgen a càrrec de qualsevol de les partides pressupostàries de la UB s'han de realitzar mitjançant l'agència de viatges oficial de la UB . Els bitllets de viatge adquirits, amb caràcter excepcional i justificable, al marge de l'agència oficial de la UB, no gaudeixen d'aquesta assegurança. S'ha de tenir també present que, si els bitllets es paguen mitjançant una targeta Visa particular, no totes porten actualment una assegurança associada i, en tot cas, l'assegurança que pugui oferir aquesta targeta –amb prestacions molt inferiors a les de Diners- cobreix únicament al seu titular (si aquest viatja) però no a la resta de viatgers.

Si mai feu ús d'aquesta assegurança, informeu-nos, si us plau.

VISATS

Aquesta assegurança és vàlida i adequada també com a "Assegurança mèdica de viatge" per a l'obtenció d'un visat i altres tràmits: si mai requeriu d'un visat per a un determinat país o una persona convidada necessita aquest tipus de document per venir, ompliu el següent formulari i obtindreu gratuïtament la certificació necessària:

- Formulari sol·licitud certificat d'assegurança mèdica de viatge.

 

 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934 037 074
 • Contacte