Construcció i representació d’Identitats culturals

En unes societats progressivament més multiculturals i complexes, en què la coexistència de llengües i cultures configura la construcció d'identitats plurals, es planteja la necessitat d'analitzar críticament els processos de construcció d'identitats i les dinàmiques dels processos multiculturals.

 • Images

  Les defenses dels TFM de la convocatòria de setembre es faran de manera presencial, excepte en els casos en què la coordinació del màster així ho ha acordat / previst.

  Tribunals de TFM

  Dimecres i dijous 22 i 23 de setembre de 2021
 • Images

  El pla d'estudis està dissenyat com una oferta sòlida dirigida a l'especialització en els estudis de gènere i en els estudis interculturals

  ( link extern )

  Preinscripció oberta per al curs 2021-2022

  Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021
 • Images

  Les defenses es faran online i es duran a terme mitjançant l’aplicació Zoom.

  Tribunals de TFM

  Divendres 2 de juliol de 2021 a les 11:00
 • Images

  Conversa amb Ingrid Guardiola, Marta Segarra i Victoria Szpunberg. Constitueix la cloenda del curs 2020-21 del Màster CRIC

  ( link extern )

  Qui ens mira? Sobreidentificació, rendiment i culpabilitat

  Dimarts 18 de maig de 2021 a les 11:00

Informació útil

Beques i ajuts per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc. ( link )
Normes que regulen els màsters oficials sobre inscripció, matrícula, permanència, preus, normes generals, etc. ( link )
Normes de matrícula, documents de la fase de tesi (elaboració, cotutela, convenis), premis extraordinaris, etc. ( link )
Adreces d’interès per conèixer millor la Universitat de Barcelona, la ciutat, trobar cursos de llengües, allotjament, fer els tràmits per a regularitzar l’estada, etc. (link)

Es recomana llegir amb detall tota la informació disponible al web, particularment pel que fa a beques, normativa i terminis. Les consultes sobre tràmits i qüestions econòmiques, s’han d’adreçar a la Secretaria administrativa. Les coordinadores de Màster i Doctorat us podran resoldre els dubtes acadèmics.

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

Tràmits del màster i el doctorat:
fil-master@ub.edu

INFORMACIÓ ACADÈMICA MÀSTER

La coordinadora és la Dra. Cristina Alsina:
identitats@ub.edu

INFORMACIÓ ACADÈMICA DOCTORAT

Coordinadora ELLC Dra. Marisa Siguan:
marisasiguan@ub.edu

Gallery IMAGES OF CRIC

Image

Inauguració del curs 2019-2020 del màster CRIC

Image

Presentació del volum Violència i Identitat

Image

Presentació del volum Violència i Identitat

Image

Presentació del volum Violència i Identitat