Activitats amb professorat de secundària

Les activitats que desenvolupa el grup Cúbic amb professorat de secundària són:

  • Organització de sessions de treball i jornades a la facultat amb professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat
  • Participar en esdeveniments relacionats amb l’educació matemàtica a secundària: jornades, xerrades, congressos, etc…
  • Col·laborar en activitats organitzades per la facultat dins d’accions d’enllaç amb l’ensenyament secundari: matefest, xerrades taller, treballs de recerca…