Àmbits de treball

Des d’una visió eminentment enfocada a la pràctica d’aula, els àmbits de treball del grup són:

  • Recursos i materials didàctics.
  • Metodologia i dinàmiques d’aula.
  • Organització i estructuració de la implementació del currículum a l’aula.
  • Divulgació social de la matemàtica.