Cultura a la Universitat de Barcelona

La cultura com un tot que inclou les arts i el patrimoni és i ha de ser per a la Universitat de Barcelona un dels elements estructurals, de conformació i transformació de la institució, d’enfortiment del sentiment de pertinença de tots els seus col·lectius i un instrument bàsic d’extensió de la universitat a la societat.

La creació d’un web específic de cultura, en tant que eina imprescindible per aconseguir aquests objectius, ha estat una aposta decidida del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni. Volem que el web sigui una porta de comunicació i difusió dels fets culturals de la Universitat de Barcelona, però també el punt de trobada que faci possible un horitzó on la cultura arribi a ser sinònim de participació.

 

Activitats destacades

Cent cinquanta anys de lliçons inaugurals a l’Edifici Històric

Cent cinquanta anys de lliçons inaugurals a l’Edifici Històric

El Discurs inaugural del curs 1872-1873, a càrrec de Felip Vergés i Permanyer, va inaugurar el primer curs acadèmic a l’Edifici Històric de la UB.

L’1 d’octubre de 1872 es va fer el primer acte d’inauguració de curs acadèmic de la Universitat de Barcelona a l’Edifici Històric, en un moment en què la ciutat i el país vivien un període revolucionari: aquell curs es va iniciar sota el regnat d’Amadeu I de Savoia i es va cloure amb la Primera República. El rector de la Universitat, Antoni Bergnes de las Casas (catedràtic de grec, poliglot, lliurepensador i progressista), encarregà el discurs al degà de Dret, Felip Vergés i Permanyer, el qual hi va descriure el difícil retorn de la Universitat a Barcelona després del seu desterrament a Cervera el 1714 i hi glossà els elements més destacats de la nova seu.

L’edició del Discurs inaugural del curs 1872-1873 commemora els cent cinquanta anys de l’Edifici Històric de la UB, que s’erigeix des de la seva construcció com un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona, tant per la cèntrica localització com pel seu valor arquitectònic i històric. L’estat de degradació en què es trobava l’antic convent del Carme, on la Universitat havia trobat un aixopluc provisional des de 1838, va fer abandonar l’immoble en favor del magnífic edifici projectat per Elies Rogent, les obres del qual s’havien iniciat l’octubre de 1863.

Quan va pronunciar el discurs, Felip Vergés i Permanyer (Barcelona, 1814-1889) era catedràtic de Dret Canònic —nom que des de 1867 havia pres l’antiga assignatura Disciplina General de l’Església i Particular d’Espanya— i degà de la Facultat de Dret. Tal com explica Agustí Alcoberro i Pericay, vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals i autor de l’estudi introductori de l’edició facsímil del discurs, Vergés va optar per un text pragmàtic que alhora vindicava els drets i la història de la Universitat com a institució, i la seva vocació com a espai de convivència i de llibertat sense abusos.

Coberta Discurs inaugural 1872El proper dilluns 3 d’octubre de 2022 tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs 2022-2023 al Paranimf de l’Edifici Històric, una celebració especial per l’aniversari que commemora. S’hi escenificaran algunes seqüències dramatitzades del discurs de 1872 (recordant, entre altres, les tres primeres metgesses catalanes), que es lliurarà en una versió facsímil editada per Edicions UB.

Contacta amb nosaltres

Correu electrònic

Envia'ns un correu electrònic a

cultura@ub.edu

Blog de comentaris

Vols fer-nos arribar la teva opinió sobre les activitats?
Deixa'ns el teu comentari