PATRIMONI CULTURAL. Universitat Històrica

Planetari (finals del segle XVIII). Col·lecció Instruments Científics de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

La Universitat de Barcelona atresora una rica herència, viva i diversa, generada, acumulada i preservada al llarg de la seva història. Tot aquest patrimoni cultural, format pel llegat material i immaterial i per les persones i els col·lectius que l’han configurat i dignificat, distingeix aquesta institució com la universitat històrica del país.

El dia 15 de novembre de 2021 s'ha fet públic el nou web del Museu Virtual de la UB (MVUB), que substitueix l'anterior plataforma, creada fa més de 10 anys, però que manté viva l'esència del projecte: apropar el patrimoni cultural de la UB a tota la comunitat universitària i a la societat en el seu conjunt. El nou web incorpora un catàleg en línia de col·leccions, nodrit per una nova eina de catalogació, així com altres seccions dedicades a patrimoni cultural.

Així mateix, el MVUB dona accés al web Visita virtual de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, en els tres idiomes (català, castellà i anglès), el qual inclou diversos apartats sobre la història de la UB, la concepció arquitectònica de l'Edifici Històric, en el marc urbanístic de la Barcelona del segle XIX, la figura d'Elias Rogent, així com un recorregut ampli i exhaustiu pels diversos espais de l'Edifici, inclòs el jardí Ferran Soldevila. 

 

Les col·leccions patrimonials de la UB

En el marc d'una actuació que tenia com a objectiu dotar la UB d'eines per millorar la gestió del seu patrimoni cultural, en data 26 de juny de 2020 el Consell de Govern de la UB va aprovar la Normativa de la Universitat de Barcelona reguladora de les col·leccions del patrimoni cultural moble. Aquesta norma exclou les col·leccions de caràcter bibliogràfic i documental, que són gestionades pel CRAI i l'Arxiu Històric. La Normativa s'acompanyava d'unes directrius que concretaven aspectes de caràcter organitzatiu.

 

Jardí Ferran Soldevila

El jardí és considerat patrimoni cultural i històric de la ciutat, per la gran varietat d’espècies que acull, així com pel seu valor com a jardí botànic. Per aquest motiu, se’l considera un museu a l’aire lliure de la Universitat. Per tal de fer compatible la diversitat d’usos de què és objecte el jardí, s’ha aprovat una Normativa bàsica d'ús. Podeu trobar més informació sobre l’aprovació d’aquesta normativa aquí.