PATRIMONI CULTURAL. Universitat Històrica

Morter. Museu de la Farmàcia Catalana. Datació entre 1600 i 1800.

La Universitat de Barcelona atresora una rica herència, viva i diversa, generada, acumulada i preservada al llarg de la seva història. Tot aquest patrimoni cultural, format pel llegat material i immaterial i per les persones i els col·lectius que l’han configurat i dignificat, distingeix aquesta institució com la universitat històrica del país.

Actualment estem treballant en aquesta secció.

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

El Museu Virtual de la UB (MVUB) és la plataforma de difusió de les col·leccions del patrimoni cultural universitari. S'acaba d'implementar un nou aplicatiu, encara en desenvolupament, i una nova interfície, que ve a substituir el web del MVUB creat ara fa deu anys.

D'altra banda, des del Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni estem treballant també per fer difusió de les col·leccions del patrimoni cultural de la UB a través del Dipòsit Digital de la UB.

També està disponible (de moment, en català i castellà) la pàgina web Visita virtual de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, projecte concebut des del Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni. La web inclou diversos apartats sobre la història de la UB, la concepció arquitectònica de l'Edifici Històric, en el marc urbanístic de la Barcelona del segle XIX, així com un recorregut ampli i exhaustiu pels diversos espais de l'Edifici, inclòs el jardí Ferran Soldevila. 

 

Jardí Ferran Soldevila

El jardí és considerat patrimoni cultural i històric de la ciutat, per la gran varietat d’espècies que acull, així com pel seu valor com a jardí botànic. Per aquest motiu, se’l considera un museu a l’aire lliure de la Universitat. Per tal de fer compatible la diversitat d’usos de què és objecte el jardí, s’ha aprovat una Normativa bàsica d'ús. Podeu trobar més informació sobre l’aprovació d’aquesta normativa aquí.