PATRIMONI CULTURAL. Universitat Històrica

Morter. Museu de la Farmàcia Catalana. Datació entre 1600 i 1800.

La Universitat de Barcelona atresora una rica herència, viva i diversa, generada, acumulada i preservada al llarg de la seva història. Tot aquest patrimoni cultural, format pel llegat material i immaterial i per les persones i els col·lectius que l’han configurat i dignificat, distingeix aquesta institució com la universitat històrica del país.

En data 26-06-2020 el Consell de Govern de la UB va aprovar la Normativa de la Universitat de Barcelona reguladora de les col·leccions del patrimoni cultural moble. Aquesta norma exclou les col·leccions de caràcter bibliogràfic i documental, que són gestionades pel CRAI i l'Arxiu Històric.

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

Actualment ja es troben operatius, però encara en desenvolupament, dues eines noves per a una millor i més eficaç gestió i difusió de les col·leccions patrimonials de la UB: un nou software per a la catalogació de col·leccions, així com una nova plataforma web, que vindrà a substituir el Museu Virtual de la UB (MVUB), creat fa més de 10 anys, com a plataforma de difusió de les col·leccions del patrimoni cultural universitari. 

També està disponible (de moment, en català i castellà) la pàgina web Visita virtual de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. La web inclou diversos apartats sobre la història de la UB, la concepció arquitectònica de l'Edifici Històric, en el marc urbanístic de la Barcelona del segle XIX, la figura d'Elias Rogent, així com un recorregut ampli i exhaustiu pels diversos espais de l'Edifici, inclòs el jardí Ferran Soldevila. 

 

Jardí Ferran Soldevila

El jardí és considerat patrimoni cultural i històric de la ciutat, per la gran varietat d’espècies que acull, així com pel seu valor com a jardí botànic. Per aquest motiu, se’l considera un museu a l’aire lliure de la Universitat. Per tal de fer compatible la diversitat d’usos de què és objecte el jardí, s’ha aprovat una Normativa bàsica d'ús. Podeu trobar més informació sobre l’aprovació d’aquesta normativa aquí.