PATRIMONI CULTURAL. Universitat Històrica

Santa Caterina transportada pels àngels, obra de Miquel Navarro (1866)

La Universitat de Barcelona atresora una rica herència, viva i diversa, generada, acumulada i preservada al llarg de la seva història. Tot aquest patrimoni cultural, format pel llegat material i immaterial i per les persones i els col·lectius que l’han configurat i dignificat, distingeix aquesta institució com la universitat històrica del país.

Actualment estem treballant en aquesta secció.

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

El Museu Virtual de la UB (MVUB) segueix vigent com a plataforma de difusió de les col·leccions del patrimoni cultural universitari. Des del Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni estem treballant també per fer difusió de les col·leccions del patrimoni cultural de la UB a través del Dipòsit Digital de la UB.

També està disponible (de moment, en català i castellà) la pàgina web Visita virtual de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, projecte concebut des del Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni. La web inclou diversos apartats sobre la història de la UB, la concepció arquitectònica de l'Edifici Històric, en el marc urbanístic de la Barcelona del segle XIX, així com un recorregut ampli i exhaustiu pels diversos espais de l'Edifici, inclòs el jardí Ferran Soldevila.