Logo Universitat de Barcelona Departament de Medicina imatge de maquetació
Inici Directori Departament Medicina Facultat de Medicina Directori UB   UB
Convocatòries d'interès per als membres del Departament de Medicina
imatge de maquetació
Docència
Doctorat
Postgrau i altres ensenyaments
Llicenciatura - Grau
Assignatures troncals
Assignatures optatives
Hospitals associats i col·laboradors
Centres d'Assistència Primària
Recerca
Dades GREC - UB
Grups de Recerca Consolidats
I.D.I.B.A.P.S.
Assumptes interns
Documents alumnes
Comissions
Documents
Convocatòries
Funcionament
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Departament de Medicina
Facultat de Medicina
2n pis ala nord (Farmacologia)

dep-medicina@ub.edu

Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 93 403 93 80
Fax: 93 403 93 81

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

ACTA del Consell de Departament de Medicina celebrat el dia 29 de novembre de 2010 en segona convocatòria a les 15:00 hores, lloc: Aula 12 de la Facultat de Medicina.

Assistents: Professors: Emilia Antunez Jorge, Adria Arboix Damunt, Xavier Bosch Aparici, Xavier Bosch Genover, Jordi Bruix Tudo, Josep M Campistol Plana, Francesc Cardellach Lopez, Ricard Cervera Segura, M Cinta Cid Xutgla, Antonio Coca Payeras, Jesus Ignacio Conget Donlo, Gines Escolar Albaladejo, Enric Esmatjes Mompo, M. Teresa Estrach Panella, Joaquin Fernandez Sola, Faust Feu Caballé, Pere Gines Gibert, Juan Jose Grau Castro (de), Jose M. Grau Junyent, Nuria Guañabens Gay, Carmen Herrero Mateu, Jose Mallolas Masferrer, Josep Manel Mascaro Galy, Jose Maria Miro Meda, Lluis Mont Girbau, Josep M. Montserrat Canal, Jose Maria Nicolas Arfelis, Antonio Ordinas Bauza, Juan Carlos Pare Bardera, Albert Pares Darnaculleta, Olga Parra Ordaz, Esteba Poch Lopez de Briñas, Emilio Sacanella Meseguer, Joan Santamaria Cano, Javier Sobrino Martinez, Eduard Tolosa Sarro, Albert Torras Rabasa, Miquel Torres Salinas, Alvaro Urbano Ispizua, Josep Vidal Cortada, Juan Luis Vives Corrons. Alumnes: Guillem Casamayor, Judit GIménez, Angel Rivero, Jaume Rodríguez. P.A.S.: Maria Vázquez.

S’excusen: Merce Alsina Gibert, Vicente Arroyo Perez, Albert Bove Boada, Ramon Gomis Barbara (de), Raquel Hernandez Rey (del), Ferran Masanes Toran, Emili Montserrat Costa, M. Asuncion Moreno Camacho, M Pilar Orozco Lopez, Julian Panes Diaz, Cesar Picado Valles, Josep Roca Torrent, Carme Roca Saumell, Roberto Rodriguez Roisin, Antoni Torres Marti.

Absents: Pere Almagro Mena, Amparo Alvarez Auñon, Asuncion Avila Rivera, Joan Bartra Tomas, Amadeu Betriu Gibert, Jaume Bosch Genover, Albert Botey Puig, Josep Brugada Terradellas, Miguel Bruguera Cortada, Ramon Casas More, Aleix Cases Amenos, Francisco Cervantes Requena, Angel Chamorro Sanchez, Josep M. Cots Yago, Jordi Delas Amat, Joan Ferrando Barbera, Josep Franch Nadal, Pere Gascon Vilaplana, Josep M. Gatell Artigas, Francesc Graus Ribas, Ramon Grimalt Santacana, Irene Halperin Rabinovich, Magdalena Heras Fortuny, Miguel Ingelmo Morin, Mario Lecha Carralero, Alfonso Lopez Soto, M Josefa Marti Domenech, Esteban Martinez Chamorro, Jose Antonio Martinez Martinez, Josep Masip Utset, M Pilar Navarrete Duran, Miquel Navasa Anadon, Benito Nomdedeu Tobella, Josep M. Pique Badia, Juan Rodes Teixidor, Franc. Javier Ruiz Moreno, Josep M Segura Noguera, Alejandro Sierra (de la) Iserte, Antoni Siso Almirall, Alvaro Urbano Marquez, Josep Valls Sole, Jaume Villalta Blanch, Ernest Vinyoles Bargallo, Josep M Viver Pi-Sunyer, Antoni Xaubet Mir,

El Prof JM Grau, Director del Departament de Medicina va presidir el Consell, que es va desenvolupar amb el següent.

Ordre del dia

1) Aprovació de l'acta anterior.

2) Docència
2.1. Enquestes d'avaluació del professorat. Resultats curs 2009-10 i sol•licituds del present curs acadèmic.
2.2. Certificats de col•laboradors docents (recordatori de què el Departament ho sol·licitarà una sola vegada a l'any (al juliol) - d'acord amb l'acta del consell anterior. El més apropiat seria posar-ho al cronograma i al Grad de cada assignatura com a professorat aliè al començament de curs).
2.3. Comentari dels resultats de la utilització de l'anglès amb la docència del Departament.
2.4. Recordatori de que al gener generalment s'obre el termini de propostes d'assignatures optatives. Es prega no posar com a coordinador a doctors que no son professors del departament.
2.5. Proposta d'establiment d'un temps de validesa de la nota de pràctiques.
2.6 Inici de la participació del Departament a la docència del Grau de Medicina i al Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques.
2.7. Informació sobre les comissions mixtes Facultat i Hospital Clínic de Barcelona.

3) Recerca.
3.1. Proposta de criteris per a l'ocupació d'espais de recerca del Departament de Biologia cel·lular, immunologia i neurociències.

4) Professorat.
4.1. Aprovació dels acords de la Comissió de Professorat del Departament dels 28-5-2010 i 2-11-2010.
4.2. Convocatòries estratègiques i mapa de les avaluacions d'agències externes als professors del Departament.
4.3. Informació de l'estat del Pacte Dedicació Professorat (PDP). Curs 2009-10.
4.4. Recordatori de que al gener generalment s'obre el termini de presentació de candidatures per professor honoris causa.
4.5. Relació del professorat del Departament per assignatures i hospitals, per tal que els coordinadors indiquin si són correctes els dades dels que disposa la secretaria del departament referent a la docència, especialment als hospitals col·laboradors.

5) Economia.
5.1. Resum de les despeses de Funcionament Ordinari de 2010.
5.2. Renovació becari Espai Virtual
5.3. Nova convocatòria beca GREC (fins la nova adjudicació)
5.4. Adquisició d'ordinadors portàtils pels professors del Departament i ninots simuladors pels hospitals col·laboradors.

6) Afers de tràmit.

7) Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1) Aprovació de l'acta anterior del 11-5-2010.
Es va enviar prèviament a tos els membres de Departament. Es va aprovar l'acta sense esmenes ni comentaris.

2) Docència


2.1. Enquestes d'avaluació del professorat i sol·licituds del present curs acadèmic.

Es comenta que els resultats global són molt favorables en tots els aspectes. Es poden consultar a la web (annex 1). Tot i que les enquestes d’avaluació del professorat són voluntàries, es recomana que es facin anualment per la seva gran utilitat tant en la interrelació amb els alumnes com en els procediment d’avaluació del professorat.

2.2. Certificats de col·laboradors docents.

Es recorda què el Departament els sol·licitarà una sola vegada a l'any (al juliol) -d'acord amb l'acta del consell anterior-. El més apropiat seria que els professors responsables fessin constar la llista de col·laboradors docents al cronograma de cada assignatura al començament de curs.

2.3. Comentari dels resultats de la utilització de l'anglès amb la docència del Departament.

Actualment s’estan fent aproximadament un 20 % de classes del Departament en anglès. Els estudiants també fan les preguntes en anglès. Es comenta que de moment han tingut bona acceptació i no hi ha hagut problemes destacables.

2.4. Propostes d'assignatures optatives. El Dr Grau recorda de que al gener generalment s'obre el termini de sol•licitud de les mateixes. Es prega no posar com a coordinador a doctors que no siguin professors del Departament.

2.5. Proposta de l'establiment d'un temps de validesa de la nota de pràctiques.

Es proposa uniformitzar aquest concepte per a tot el Departament. Es guardarà la nota de pràctiques solament el curs següent a les assignatures que imparteix o impartirà el Departament a la Llicenciatura de Medicina i als Graus. S’accepta la proposta sense comentaris.

2.6. Inici de la participació del Departament a la docència del Grau de Medicina i al Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques.

S’informa que al Curs 2011/2012 el Departament començarà la seva participació en el Grau de Medicina per l’Assignatura de tercer curs Semiologia General, Propedèutica Clínica i Ètica Mèdica. Així mateix, s’iniciarà la participació del Departament en el Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques. Per aquest motiu, el Departament s’adreçarà als respectius coordinadors d’assignatures per informar i adequar les activitats docents que hi corresponguin. Es demana la col·laboració de tots els professors.

2.7. Informació sobre les comissions mixtes Facultat i Hospital Clínic de Barcelona. El Dr Grau informa que s’han reunit les diverses comissions Mixtes de la Facultat amb els directors de diversos Instituts assistencials de l’Hospital Clínic. L’objectiu és millorar la docència clínica tant en tutories com en responsabilitat docent. S’elaborarà un full d’Avaluació de Docència Clínica.

Comentaris d’aquest apartat: El Dr Bruix planteja la necessitat de concertar quotes suficients de temps i espais perque els alumnes assisteixin a procediments radiològics, endoscòpics o interventius que solen dependre d’altres departaments. El Dr Grau manifesta la dificultat en fer aquesta coordinació, ja que depèn en gran part d’altres Departaments i considera que cada tutor hauria d’intentar aquesta concertació segons les necessitats de cada assignatura i que el Departament li donarà suport.

3) Recerca


3.1. Proposta de criteris per a l'ocupació d'espais de recerca del Departament de Biologia cel·lular, immunologia i neurociències.

Aquesta proposta la va fer arribar la Dra Neus Agell. Es pot consultar a la web (annex 2). El Dr Grau recorda que es pot comentar la posible distribució d’aquests espais amb el Dr JM Campistol, responsable de recerca del Departament de Medicina.

4) Professorat


4.1. Aprovació dels acords de la Comissió de Professorat del Departament dels 28-5-10 (annex 3) i 2-11-10 (annex 4).

S’exposen les actes de les dos Comissions de Professorat del Departament i els seus continguts per a la seva aprovació, que es fa sense esmenes. Aquestes actes són consultables a la web del Departament i a la mateixa convocatoria d’aquest Consell del Departament. Es fa esment de les noves places proposades en les diferents convocatòries, de les quals 8 en total afectan al Departament.

A la primera Comissió del dia 28-5-2010 es va informar i decidir què:

1) Les 4 places de prof. associats pels CAPs s'han concedit i de que hi haurà un retràs de les signatures dels contractes de renovació per l'adequació dels salaris.

2) Convocatòria noves places Catedràtics d'Universitat amb acreditació ANECA.
Han sortir 20 places a tota la UB amb uns 120 candidats totals actuals. Al Departament de Medicina actualment hi ha 3 candidats acreditats. La metodologia de la convocatòria ha contemplat que 2/3 de les places siguin per antiguitat d'acreditació ANECA i 1/3 de les places segons necessitats docents. Finalment, la UB ha proposat una única plaça per al nostre Departament. Aquesta comissió proposa com a candidat el més antic del nostre Departament, el Dr JM Gatell Artigas, amb el perfil de Malalties Infeccioses i com a vocals de la comissió als professors A Coca (suplent MT Estrach) i R Pallares (suplent F Gudiol).

3) El Dr Grau comunica la probable proposta de places en els propers mesos per a professor titular segons convocatòria ANECA. Es discuteix la necessitat de diferenciar les places per a candidats de primera opció o promoció dels agregats.

A la segona Comissió del dia 2-11-2010 es va informar què des del Vice-rectorat de professorat i la Comissió de Professorat de la Facultat de Medicina aquest Departament de Medicina ha rebut la proposta de convocatòria de diverses places de professors, que inclouen:

1) Noves promocions a catedràtic.
El Dr. JM Grau informa que la Universitat de Barcelona ha convocat 47 places de promoció a catedràtic considerant 2/3 parts de les mateixes per antiguitat i 1/3 d’elles per dèficit de ratio. En aquesta ocasió no en correspon cap al Departament de Medicina però si a d’altres Departaments de la Facultat.

S’han obert d’altres propostes per a professors:

2) Places per a professors acreditats majors de 65 anys.
Hi ha dos candidats acreditats per ANECA a catedràtic.
Prof Albert Torras
Prof Cesar Picado

Es proposa els membres de les Comissions.

3) Promoció a titular des d’Escola Professional.
Hi ha un candidat : Dr Francesc Graus.
Es proposa els membres de la Comissió.

4) Places convocades per raons estratègiques per a figures singulars o rellevants.
Per raons de mèrit científic i personal es proposa al Prof Ramon Gomis.
S’adjunta la proposta de Comissions.
Es proposen els membres de la Comissió.

5) Promoció de professor agregat a titular.
Ha estat una convocatòria informada en el darrer moment, sense poder garantir que sigui inclosa en aquest mateix moment o, sinó, en properes convocatòries. Aquesta comissió decideix fer la proposta dels 4 professors agregats acreditats a professor titular per ANECA del Departament:
1) Josep Brugada
2) Joaquim Ramón Fernández Solà
3) Nuria Guañabens
4) Miquel Torres Salinas

Es proposen els membres de les Comissions.

Comentaris d’aquest apartat:
• El Prof JL Vives Corrons demana si està previst que hi hagi promocions automàtiques per a professors titulars de més de 65 anys acreditats per ANECA a catedràtic. El Dr Grau li contesta que és voluntat de la UB de convocar-les però no de manera automàtica, si no seguint el procediment reglamentari.
• El Dr Ginés Escolar fa un comentari respecte els trams de recerca per a l’acreditació. La Dra Estrach comenta que es valoren però no són imprescindibles.

4.2. Mapa de les avaluacions d'agències externes als professors del Departament (annex 5).
S’aporta la documentació actualitzada de les avaluacions externes de les diferents Agències. Aquest mapa és consultable a la web del Departament. Es demana que es vagi informant al Departament de les successives acreditacions i avaluacions que rebin els professors.

4.3. Informació de l'estat del Pacte Dedicació Professorat (PDP). Curs 2009-10.
El Dr Grau informa que de moment no hi ha novetats destacables respecte al Pacte de Dedicació Docent (PDD). Es discutirà la repercussió del temps alliberat per a desenvolupament de càrrecs.

4.4. Recordatori de que al gener generalment s'obre el termini de presentació de candidatures per professor honoris causa. Amb les diverses propostes que es rebin s’intentarà consensuar una candidatura única per evitar els problemes previs de l’any passat.

4.5. Relació del professorat del Departament per assignatures i hospitals.
S’aporta la relació actualitzada del Professorat del Departament (annex 6), per tal que els coordinadors indiquin si són correctes les dades que disposa la Secretaria del Departament referent a la docència, especialment als hospitals col·laboradors.

No hi ha comentaris d’aquest apartat.

5) Economia


5.1. Resum de les despeses de Funcionament Ordinari de 2010 (annex 7).

Es mostra la situació actual de les despeses del Departament, fent balanç d’ingressos i de els partides respectives assignades.
No hi ha comentaris al respecte i s’aproven.

5.2. Renovació becari Espai Virtual (Mohamed Belkaid: mbelkaid10@hotmail.com)

Es recullen els comentaris positius sobre el treball d’aquest becari i s’acorda la seva renovació.

5.3. Nova convocatòria beca GREC (fins el 30 d'abril d'enguany continua contractada Idel Zuite de Almeida: idelzuite@yahoo.com).


Es recorda la necessitat d’actualitzar periòdicament el currículum vitae al GREC. Es facilita un Mapa d'actualització dels curriculums vitae de tots els professors del Departament (annex 8). La Dra Estrach recorda que no sols s’ha d’actualitzar aquest currículum, si no que també s’ha de validar. S’informa que la becària Idel Zuite no podrà renovar per més temps i que sortirà una convocatòria per aquesta beca per continuar amb aquesta activitat.

5.4. Adquisició d'ordinadors portàtils pels professors del Departament i ninots simuladors pels hospitals col·laboradors.

S’informa de l’adquisició progressiva de material docent, amb ordinadors portàtils pels professors del Departament, així com dels ninots simuladors pels hospitals col·laboradors. El Dr Grau sol·licita que se li facin arribar les demandes necessàries per aquest apartat.

6) Afers de tràmit.

Es presenten, i s’aproven sense cap comentari al respecte (annex 9).

7) Precs i preguntes.

Els representats dels estudiants al Consell plantegen la necessitat de disposar d’un punt específic a l’ordre del dia del Consell de Departament per a successives convocatòries per a fer arribar les seves opinions i reflexions.

El Dr Grau es compromet a incloure regularment aquest punt a successives convocatòries, tot i que seria bo sempre tenir un contacte directe habitual amb el Departament pels punts d’afers més quotidians. Es recorda la necessitat de parlar dels problemes de les assignatures primer amb els responsables de les mateixes i, posteriorment, amb el Departament si és necessari.

Els estudiants recorden la necessitat de homogeneïtzar l’avaluació de la docència clínica, ja que hi ha criteris diversos segons els centres i fins i tot dins d’un mateix centre. Així mateix, demanen un esforç al professorat per actualitzar les presentació en power-point a l’espai virtual, incloure’ls a temps abans de les classes i no deixar-los en altres llocs diferents com l’ordinador de classe. També, demanen als professors que es faciliti la seva inclusió d’aquest material a l’espai virtual com a eina comuna.

Finalment, es comenta que cal tenir cura que les classes d’anglès tinguin un nivell mínim lingüístic adequat, ja que consideren que actualment preval la voluntarietat en iniciar aquesta activitat per sobre del nivell lingüístic.

Finalitza el Consell a els 15:45 h. 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament Medicina
Última actualització o validació: 22.10.2013
imatge de maquetació