Diccionari de Lingüística

Data d'actualització: 13 de Desembre de 2012


Data d'actualització: 17 de Maig de 2013

El grup Ciències del llenguatge i docència de la Universitat de Barcelona és un grup interdisciplinari constituït per investigadors pertanyents a universitats espanyoles, europees i americanes.

El grup Ciències del llenguatge i docència desenvolupa diverses activitats destinades a difondre la Lingüística no només entre el públic universitari, sinó també entre tots aquells que se senten atrets per la llengua. Fruit d’aquest interès és el Diccionari de Lingüística en línia, que persegueix estendre el coneixement de la Lingüística i, alhora, facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, participen en la seva redacció professors universitaris, però també estudiants assessorats i supervisats pels professors.Data d'actualització: 17 de Maig de 2013

El grupo Ciencias del lenguaje y docencia de la Universitat de Barcelona es un grupo interdisciplinar constituido por investigadores pertenecientes a universidades españolas, europeas y americanas.

El grupo Ciencias del lenguaje y docencia realiza diversas actividades destinadas a difundir la Lingüística no solo entre el público universitario, sino también entre todos aquellos que se sienten atraídos por la lengua. Fruto de este interés es el Diccionari de Lingüística on line, que persigue extender el conocimiento de la Lingüística y, al mismo tiempo, facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por este motivo, participan en su redacción profesores universitarios, pero también estudiantes asesorados y supervisados por los profesores.