Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Dret
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Novetats
Pla d'estudis
Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens
Pràctiques curriculars
Treball de fi de grau
Agenda Docent Electrònica (ADE)
Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Calendari
Informació de matrícula
Normativa
Altra informació acadèmica
Dades de l’ensenyament
 
Més informacióMés informació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Informació de matrícula

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA DEL GRAU DE DRET D’ASSIGNATURES JA MATRICULADES I NO SUPERADES O NO PRESENTADES EN EL PRIMER SEMESTRE

Del 26 de febrer al 3 de març.

Ordre de matricula

El passat 26 de novembre el Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat va autoritzar, amb caràcter pilot i per al curs 2013-2014 i per al Grau de Dret, a realitzar ampliació de matrícula el segon semestre amb assignatures ja matriculades i no superades en el primer semestre.

a) Aquesta ampliació de matrícula es farà pel sistema d’automatrícula des de qualsevol ordinador amb accés a Internet i es podran matricular assignatures ja matriculades i no superades en el primer semestre sempre que hi hagi disponibilitat de places i no se superin els 60 crèdits de matrícula total, segons disposa la normativa de permanència sobre matriculació.

b) Aquesta ampliació de matrícula només es podrà efectuar quan Secretaria disposi de les qualificacions signades de les assignatures del primer semestre.

c) Un cop efectuada la matriculació, no es concedirà cap canvi de grup. Els estudiants de primer curs estan exclosos d’aquesta ampliació de matrícula.

d) A l’ampliació de matrícula el sistema de pagament és únic en efectiu, amb un termini de pagament de 7 dies des del moment de formalitzar la matricula. Es podrà fraccionar el pagament de dos terminis si l’import de la matrícula és superior a 300€.

e) Si un alumne ja havia fet ampliació de matrícula amb assignatures noves de segon semestre  (4 a 9 de febrer), i ara torna a matricular assignatures ja matriculades i no superades en el primer semestre, aleshores en aquesta nova matriculació (26 febrer a 3 març) només podrà fer el pagament amb la modalitat d’efectiu únic.

f) Els estudiants que vulguin matricular més de 60 crèdits fins a 78, d’acord amb la Normativa de permanència, si no ho van demanar autorització a principi de curs, ho hauran de fer per correu electrònic a la cap d’estudis de l’ensenyament (ampliaciomatricula.dret@ub.edu), abans del 21 de febrer.
És imprescindible fer constar el nom i cognoms i NIUB.

g) Els estudiants que ja havien matriculat 78 crèdits no poden ampliar matrícula.

h) L’AUTORITZACIÓ D’AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA DE MÉS DE 60 CRÈDITS ES VALIDA DURANT TOT EL CURS ACADÈMIC EN EL QUE S’HA AUTORITZAT. ELS ESTUDIANTS QUE JA L’HAN DEMANADA NO CAL QUE HO TORNIN A FER.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Dret
Última actualització o validació: 12.03.2014
imatge de maquetació