Qualitat

El compromís de la Facultat de Dret amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té un recorregut que s’inicia a començaments de la dècada del 2000, amb l’establiment de criteris i amb l’ús d’indicadors de qualitat, en clara sintonia amb els models d’avaluació. Així, a través de la metodologia emprada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) es van avaluar les titulacions de les llicenciatures de Dret el 1999 i el 2005, de Relacions Laborals el 2001, de Ciències Polítiques i de l'Administració el 2002 i de Gestió i Administració Pública el 2002. 

Més endavant, la Facultat de Dret va certificar el disseny del seu sistema d’assegurament intern de la qualitat l’any 2009 seguint les directrius del programa AUDIT.  La Junta de Facultat de Dret va adoptar, el 14 de novembre de 2014, el document inicial de Política i objectius d’assegurament de la qualitat, que ha estat actualitzada i renovada mitjançant l’acord de la Junta de Facultat de 25 de març de 2021.

La Facultat de Dret desenvolupa el seu Sistema de garantia interna de la qualitat prenent com a marc el model del SAIQU de la UB i amb l’objectiu de garantir la qualitat dels seus programes formatius i de la seva activitat. 

El SAIQU-Dret s’estructura a partir dels següents àmbits i documentació:  

  • Manual de qualitat
  • Política i Objectius de Qualitat 
  • Pla Director de la Facultat 
  • Processos Específics de Qualitat (PEQ) i mapa de processos 
  • Pla de Millora del centre 
  • Gestió de la documentació 
  • Quadre de comandament 
Comparteix-ho:

segell qualitat dret