Presentació

 

Ensenyament: Títol propi de Graduat en Investigació Privada

Coordinador acadèmic: Dr. Víctor Gómez
 
Objectius generals

Proporcionar formació teòrica i pràctica de les qüestions relacionades amb la seguretat i la investigació privades, des d'una base jurídica i tècnica, orientada a la prevenció i als mètodes d'actuació davant de comportaments delictius i conflictes socials que els afecten.  
 
Continguts bàsics 

La Facultat de Dret és la facultat històrica de Catalunya i del seu si han sorgit les ramificacions posteriors, de les quals, al seu torn, han anat derivant un vast conjunt d'ensenyaments, alguns amb títols d'àmbit estatal i d'altres amb títols propis de la Facultat, com el d'Investigació Privada.

L'ensenyament comprèn assignatures com Dret, Criminologia, Estadística, Seguretat, Metodologia de la Investigació Privada, Medicina Legal i Toxicologia, Noves Tecnologies i Delinqüència, etc.  
 
Perfil de l'alumnat: Interès pels afers humans i socials.

Sortides professionals

 

lPodràs dedicar-te a la investigació privada i a la seguretat privada.

 

lPodràs obtenir, del Ministeri de Justícia i Interior, la llicència d'investigador privat per a l'exercici de la professió de detectiu privat.

 

Horaris d'atenció

 

lCap d’estudis (Dr. Víctor Gómez Martín): dimecres de 10 a 14h al seu despatx

 

lAdjunt al Cap d'estudis (Dr. Juan Carlos Hortal): dimarts de 12 a 14h i de 16 a 18h al despatx 407

 

 

 

 

 

Contacte

  • Facultat de Dret

  • Avinguda Diagonal 684
    C.P:08034 Barcelona
    Tel. (+34) 934 029 058
Campus d'Excel·lència BKC HUBc