Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Informació general
Pàgina principal
La Facultat
Presentació
Com s’hi arriba
Òrgans de govern i consells d'estudis
Departaments
Professorat
Administració
Normativa
Biblioteca
Serveis generals
Personal
Comunicacions de la Facultat
Usos lingüístics
Oferta d'estudis de grau
Oferta de màsters, postgraus i doctorat
Altra oferta formativa
Recerca
Estudiants i professorat visitant
Societat
Ocupació i treball
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  La Facultat

Departaments

Departament
Contacte
Dret Privat Directori organitzatiu
Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari Directori organitzatiu
Dret Contsitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret Directori organitzatiu
Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic Directori organitzatiu
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'estat Directori organitzatiu
imatge de diagramació22222

 

 

Webs dels departaments anteriors
Dret Administratiu i Dret Processal
Dret Civil
Dret Constitucional i Ciència Política
Dret i Economia Internacionals
Dret Financer i Tributari
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Penal i Ciències Penals
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
imatge de diagramació

 

 

Altres departaments que tenen assignada docència a la Facultat de Dret
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica
Biblioteconomia i Documentació
Comptabilitat
Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Economia i Organització d’Empreses
Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola
Filologia Catalana
Filologia Romànica
Història i Institucions Econòmiques
Matemàtica Econòmia, Financera i Actuarial
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
Psicologia Social
Salut Pública
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Teoria Econòmica
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
imatge de diagramació


Unitats d'estudis


Estudis dels ensenyaments criminològics i de la seguretat

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Dret - Comunicació
Última actualització o validació: 11.05.2016
imatge de maquetació