Sol·licitud de títol de Grau

Procediment

Consulteu el vostre expedient acadèmic a Internet. Entreu al vostre espai personal www.ub.edu/monub/ i consigneu-hi l’identificador i la contrasenya.

Un cop hagueu comprovat que totes les assignatures; obligatòries, optatives i de reconeixement de crèdits us consten com a superades (és a dir, estan en color verd en el vostre expedient) podeu procedir a la sol·licitud del títol.

En cas que tingueu pendent matricular-vos de reconeixement de crèdits us recomanem que vingueu en horari de matí i així podreu tramitar el resguard del títol el mateix dia. Si escolliu l’horari de tarda haureu de venir a la Secretaria dues vegades: una per matricular-vos dels crèdits, i l’altra, amb cita prèvia per sol·licitar el títol, ja que les entitats bancàries tanquen a la tarda.

Cal tenir en compte que per tramitar el títol s’ha d’estar al corrent de pagament amb la Universitat, en cas contrari no serà possible la tramitació.

 

NOVETAT! SOL·LICITUD TELEMÀTICA DEL TÍTOL OFICIAL DE GRAU

A partir d’ara els estudiants que reuneixin els requisits per obtenir-lo podran realitzar el tràmit íntegrament sense haver d’acudir la Secretaria del Centre ni demanar cita prèvia.

Per sol·licitar-ho s’ha d’autoritzar la consulta telemàtica del DNI/NIE i el carnet de família nombrosa, si s’escau.

El tràmit s’inicia accedint a l’Espai Personal, seguint les instruccions d’alta de sol·licitud del títol de grau i autoritzant la consulta del DNI/NIE. D’aquesta manera no caldrà desplaçar-se per lliurar els documents originals.

També es podrà realitzar el tràmit d’expedició del títol. Es podrà escollir el pagament mitjançant rebut o amb targeta de crèdit. Drets d’expedició del títol: 218,15 €

Un cop verificats els tràmits per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació. En cas que vulgueu col·legiar-vos us demanaran una còpia compulsada d’aquest resguard.

 

També es possible realitzar el tràmit a la Secretaria del Centre demanant cita prèvia.

Demanar cita prèvia

 

Documentació que cal aportar:

gOriginal i dues fotocòpies del DNI vigent. No es pot tramitar amb el carnet caducat. (no serveix el carnet de conduir)

gSi gaudiu d’alguna exempció/bonificació de matrícula porteu el carnet o el document acreditatiu.

gEn el supòsit que tramiteu el títol d’una altra persona, cal presentar l’autorització signada de la persona interessada.

 

Drets d’expedició del títol: 218,15 €. Es recomana fer aquest pagament amb targeta bancària a la Secretaria, ja que si ho feu en efectiu no es pot cobrar a Secretaria i, per tant, hauríeu d’anar a una entitat bancària a abonar-lo. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import dels drets d’expedició, s’aplicarà des que entri en vigor.

 

Documentació que us lliurarà la Secretaria:

El resguard de pagament dels drets d’expedició, amb fotocòpia compulsada. Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació.

En cas que vulgueu col·legiar-vos us demanaran una còpia compulsada d’aquest resguard.

 

 

Sol·licitud de títol

 

 

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 7-03-2016