La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

CartaReina Maria de Castella.

Signatura
Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat. Cartes Reials.
Regest
Carta de la reina Maria (Segòvia 1401-València, 1458) lloctinent de Catalunya en absència del seu espòs, Alfons IV el Magnànim, als consellers de Barcelona on els anuncia la treva de 6 mesos aconseguida en la guerra, que afecta el regne d’Aragó i el del seu germà, Joan II de Castella.
Versió

Consellers,

Us notifiquem que, entre nosaltres i el rei de Castella, molt estimat germà nostre, hem pactat una aturada en la guerra des del dia d’avui fins tot el mes d’abril vinent. Aquesta treva serà anunciada pel meu germà per tots els llocs de la seva senyoria; i nosaltres també ho farem, pel que fa a la nostra senyoria i la del senyor rei. Creiem de tot cor que els de Castella estaran contents, i pensem que també us en sentireu vosaltres.

Si Déu vol, d’aquí pocs dies, tornarem a l’Aragó, passant per la ciutat de Montçó, on convocarem les Corts.

Feta a la ciutat de Sòria, a XV dies de novembre de l’any M CCC XXXV (Signatura autògrafa de la reina).

Transcripció

La Reyna /

Prohòmens,

Notificam-vos com entre nós e lo rey de Castella, nostre molt car e molt amat frare, és / estat atorgat e concordat sobresehiment de la guerra d’ací per tot lo mes d’abril primer vinent/. Lo qual sobresehiment lo dit nostre frare manarà publicar e cridar per los lochs de sa / senyoria, e nós axí mateix ho manarem fer per tota la senyoria del senyor Rey e nostra. / De la qual cosa havem sentiment que tots los de Castella han haut plaer e axí mateix / creem que·l ne haureu vosaltres.

E dins pochs dies, entenem Déu volent, partir d’ací per / tornar en Aragó e fer la via de Monçó per celebrar la Cort allí convocada.

Dada en / la ciutat de Sòria, a XV dies de noembre de l’any M CCCC XXXV (Signatura autògrafa de la reina).

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. La pràctica de la pau: Maria de Castella, reina d’Aragó, Núria Jornet Benito.