La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Autores

Autores

Elena Botinas Montero
Elena Botinas Montero

Nascuda a Barcelona l’any 1950. És medievalista i màster en Estudis sobre les Dones.

Ha publicat diversos articles en llibres i revistes i és coautora de Les beguines. La Raó il·luminada per Amor (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002) i L’activitat femenina a Molins de Rei: les dones a la guerra civil (Ajuntament de Molins de Rei - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003).

Temes per autora:
Julia Cabaleiro Manzanedo
Julia Cabaleiro Manzanedo

Nascuda en A Coruña el 1952, és llicenciada en Filosofia i Lletres (Història), màster en Estudis sobre les Dones i doctora en Pedagogia (“Didàctica de la història de les dones”, Universitat de Barcelona, 1999).

Desenvolupa la seva recerca en dos vessants: un està relacionat amb els moviments d’espiritualitat femenina; l’altre està centrat en l’educació i la didàctica de la història.

A més de diversos articles publicats en llibres i revistes, és autora de Paraules de dones en la premsa comarcal (primer terç del segle XX (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 2002) i és coautora de Les beguines. La Raó il·luminada per Amor (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002) i L’activitat femenina a Molins de Rei: les dones a la guerra civil (Ajuntament de Molins de Rei - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003).

Temes per autora:
Montserrat Cabré i Pairet
Montserrat Cabré i Pairet

Nascuda a L’Hospitalet de Llobregat el 1962, és doctora en història medieval per la Universitat de Barcelona. La seva recerca ha estat sempre dirigida a temes d’història de les dones, especialment els relacionats amb la història de la medicina, de la ciència i de la cultura, així com el monaquisme femení medieval. Des del 1986 ha col·laborat en la gestió i la recerca de Duoda, d’on n’ha estat també alumna i n’és professora. Actualment és professora d’història de la ciència a la Universitat de Cantàbria, on ha fundat l’Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género.

Temes per autora:
Margarida González Betlinski

Nascuda a Barcelona l’any 1959. Després de la seva llicenciatura en història medieval, va tenir dos fills i es va dedicar a la docència a l’educació secundària. Dins d’aquest àmbit exerceix la direcció de centres des de fa alguns anys. Sempre ha estat vinculada a la investigació de la història de les dones, gràcies als treballs que va fer amb les companyes de l’Equip Broida i més tard amb les companyes del Grup Duoda. Aquestes darreres l’han ajudat a mantenir aquest vincle solidàriament des de l’any 1989 i per aquest motiu tenen el seu reconeixement i agraïment. Dedica aquest treball a la seva mare i a la mare de la seva mare.

Temes per autora:
Núria Jornet Benito
Núria Jornet Benito

Nascuda el 1968 a Vilanova i la Geltrú. Medievalista de formació, en l’actualitat exerceix la docència a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, impartint-hi cursos d’Arxivística i Paleografia. Membre del Grup d’Investigació DUODA, des de l’any 1994, i de la Comissió de Publicacions i Documentació del Centre de Recerca de Dones DUODA, des del 2001. La seva línia de treball s’ha centrat principalment en l’espiritualitat femenina d’època medieval, preparant actualment la seva tesi doctoral a l’entorn de l’origen i fundació del primer convent de clarisses de la ciutat de Barcelona, el convent de Santa Clara i Sant Antoni. Amb les successores d’aquesta comunitat, el monestir de Sant Benet de Montserrat, organitza l’arxiu històric i prepara l’edició de l’inventari del seus fons.

Temes per autora:
Isabel Pérez Molina
Isabel Pérez Molina

Isabel Pérez Molina va néixer a Barcelona. És llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Història de les Dones. Doctora en Història Moderna per la Universitat de Barcelona. Fou secretària executiva del Centre d’Investigació en Estudis de les Dones Duoda de la Universitat de Barcelona entre el 1991 i el 1994. Del 1996 al 2000 fou professora titular d’Estudis Hispànics a la “University of Technology, Sydney, UTS”, a Sidney, Austràlia. La seva tesi doctoral fou publicada el 1997 per l’Editorial de la Universitat de Granada, sèrie Feminae, amb el títol Las mujeres ante la ley en la Cataluña moderna Una versió diferent i actualitzada fou publicada el 2001 en anglès, Honour and Disgrace: Women and Law in Early Modern Catalonia (Florida, Dissertation.com, 2001). A banda de la publicació de diversos articles i llibres didàctics, va coordinar la publicació del llibre Las mujeres en el Antiguo Régimen: Imagen y realidad (Barcelona, Icaria, 1994) i va participar en la seva elaboració. Té una filla nascuda a Sidney, Austràlia, el 1998.

Temes per autora:
María-Milagros Rivera Garretas
María-Milagros Rivera Garretas

Va néixer a Bilbao, sota el signe de Sagitari, el 1947. Té una filla nascuda a Barcelona el 1975. És catedràtica d’Història Medieval i una de les fundadores de la revista i del Centre d’Investigació en Estudis de les Dones Duoda de la Universitat de Barcelona, que ha dirigit entre el 1991 i el 2001. També va contribuir a fundar el 1991 la Llibreria Pròleg, la llibreria de dones de Barcelona i, el 2002, la Fundació Entredós de Madrid.

Ha escrit: El priorato, la encomienda y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago (Madrid, CSIC, 1985) ; Textos y espacios de mujeres. Europa, siglos IV-XV (Barcelona, Icaria, 1990 y 1995; trad. alemana, de Barbara Hinger, Orte und Worte von Frauen, Viena, Milena, 1994 i Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997); Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoría feminista (Barcelona, Icaria, 2003, 3º ed.; trad. italiana, d’Emma Scaramuzza, Nominare il mondo al femminile, Roma, Editori Riuniti, 1998); El cuerpo indispensable. Significados del cuerpo de mujer (Madrid, horas y HORAS, 1996 i 2001); El fraude de la igualdad (Barcelona, Planeta, 1997 i Buenos Aires, Librería de Mujeres, 2002); i Mujeres en relación. Feminismo 1970-2000 (Barcelona, Icaria, 2001).Nació en Bilbao, bajo el signo de Sagitario, en 1947. Tiene una hija nacida en Barcelona en 1975. Es catedrática de Historia Medieval y una de las fundadoras de la revista y del Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres Duoda de la Universidad de Barcelona, que ha dirigido entre 1991 y 2001. También contribuyó a fundar en 1991 la Llibreria Pròleg, la librería de mujeres de Barcelona, y, en 2002, la Fundación Entredós de Madrid.

Temes per autora:
M.-Elisa Varela Rodríguez
M.-Elisa Varela Rodríguez

Medievalista i paleògrafa. S'ocupa de l'estudi del llibre i de la cultura escrita en la Baixa Edat Mitjana, i de l'estudi del comerç baixmedieval català en el Mediterrani.

Va néixer el setembre de 1958 en Saviñao-Monforte de Lemos (Lugo). Va realitzar el batxillerat a l'Institut Narcís Monturiol de Barcelona, i la llicenciatura en Història Medieval a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i es va doctorar en aquesta Universitat el juliol de 1995. En el penúltim curs de la llicenciatura em vaig integrar en el projecte Duoda dirigit per M.-Milagros Rivera Garretas del CIHD, integrat en el CEI. Actualment segueix sent investigadora d'aquest projecte en el Centre d'Investigació de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona, i en l'actualitat és vicedirectora del citat Centre. També és professora de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, en la qual forma part del grup d'investigació Estudis Culturals, i és investigadora del projecte coordinat Historias de vidas de mujeres. Coronas de Aragón y Castilla (siglo XV).

Els seus treballs més destacats són: El control de los Bienes: Los libros de cuentas de los mercaderes Tarascó (1329-1348) , Barcelona, 1996; “Palabras clave de Historia de las Mujeres en Cataluña (siglos IX-XVIII)”, a Duoda, 12, 1997; El libro de Horas de Carlos V, Madrid, 2000; Mujeres que leen, mujeres que escriben: Letradas en la Baja Edad Media, Barcelona, 2001; El Oficio de la Toma de Granada, Granada, 2003; Aprender a leer, aprender a escribir: Lectoescritura femenina (siglos XIIIXV) , Madrid, 2004.

Temes per autora:
Teresa Vinyoles Vidal
Teresa Vinyoles Vidal

Teresa Vinyoles i Vidal va néixer a Barcelona l’any 1942, casada amb dos fills i dues filles, és professora titular d’Història Medieval a la Universitat de Barcelona, membre del Centre Duoda de la citada universitat des de la seva fundació. En les seves línies de recerca hi ha l’estudi de les dones, al què s’ha dedicat des del 1969, i de la vida quotidiana en l’època medieval; coordina un projecte de recerca sobre didàctica de la història.

Entre les seves obres s’hi compten: Les barcelonines a les darreries de l’edat mitjana (Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1976). La vida quotidiana a Barcelona vers 1400 (Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1985). Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques (Barcelona, Dalmau, 2002). Presència de les dones a la Catalunya medieval (Vic, Eumo, en premsa). I nombrosos articles sobre historia de les dones, entre els quals destacarien: Petita biografia d’una expòsita barcelonina del segle XV (Barcelona, CSIC, 1989 pàg. 255-272). L’amor i la mort al segle XIV, cartes de dones (“Miscel·lania de textos medievals” 8, Barcelona, CSIC, 1996, pàg. 111-198). Las mujeres del año mil (“Aragón en la Edad Media” XVII, 2003, pàg. 5-26).

Temes per autora:

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts