Matrícula extraordinària de final de grau d’assignatures de segon semestre

Aquells estudiants que tinguin superats, a l’inici de curs, el 90% dels crèdits del seu grau, tenen l’opció de gaudir d’una tercera convocatòria extraordinària d’examen. Per a les assignatures de segon semestre, aquesta convocatòria extraordinària tindrà lloc al gener de 2018.

 

Per accedir a aquesta convocatòria extraordinària és imprescindible formalitzar efectivament la matrícula d’aquesta convocatòria de fi de grau. Cal tenir en compte els següents factors:

 

– La matrícula s’ha de realitzar presencialment del 20 al 24 de novembre a la Secretaria de la Facultat (edifici 696).

– En aquestes dates només es formalitzarà la matrícula extraordinària de les assignatures de segon semestre.

– Per poder formalitzar la matrícula, és imprescindible estar al corrent del pagament dels rebuts vençuts.

– Si no es formalitza la matrícula, no es tindrà cap opció d’examinar-se al gener en la convocatòria extraordinària.

– Aquesta matrícula extraordinària no té cap cost econòmic.

 

Tota la informació referent es pot consultar aquí.