Sistema d'assegurament intern de la qualitat

El Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (SAIQU-FEE) va certificar la seva implementació l'any 2009 mitjançant la modalitat d'ampliació de resultats positius d'avaluacions prèvies de la convocatòria AUDIT 2007.

El disseny d'aquest sistema es va basar en les directrius del programa AUDIT, sorgides dels estàndards i recomanacions per a l’assegurament de la qualitat elaborats per l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d'Educació europeus a Bergen (2005).

Actualment, el SAIQU-FEE adopta el model UB definit per l'APQUB basat en el model de 6 eixos i segueix l'estructura documental establerta.