La UB, acreditada com a Global Center of Insurance Excellence, i el Màster de Ciències Actuarials i Financeres, reconegut com a programa formatiu excel·lent

La Universitat de Barcelona ha estat guardonada amb l’acreditació Global Centers of Insurance Excellence (GCIE) de la International Insurance Society. La certificació GCIE és atorgada a aquelles universitats amb programes d’estudi d’elevada qualitat internacional al camp de les assegurances i gestió del risc. L’objectiu del programa d’acreditació GCIE és reconèixer l’activitat de les universitats en el desenvolupament de la recerca i del capital intel·lectual que promouen el progrés del coneixement a l’àmbit de les assegurances i la transferència d’aquest coneixement a la societat i, particularment, al sector assegurador.

El Màster Oficial de Ciències Actuarials i Financeres, ofert a la Facultat d’Economia i Empresa, ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent en matèria d’assegurances i gestió del risc. El màster proporciona la formació multidisciplinària d’acord amb els estàndards internacionals més exigents per poder exercir la funció actuarial. L’actuari és un expert en la valoració de riscos financers, demogràfics i asseguradors, amb una sòlida base tècnica en matemàtiques, estadística i amb coneixements economicojurídics.

Actualment, només vint universitats arreu del món disposen d’aquesta distinció. L’acreditació GCIE atorgada a la UB té un període de vigència de cinc anys i després ha de ser renovada. Les designacions a les universitats de l’edició GCIE 2018 s’anunciaran formalment al IIS Global Insurance Forum que es celebrarà del 8 a l’11 de juliol a Berlin (Alemanya). L’IIS Global Insurance Forum és un dels congressos més importants a l’àmbit de les assegurances on comparteixen les seves visions investigadors de l’àmbit acadèmic, directius de les companyies asseguradores i representants de l’administració pública.