Premi Miquel Caminal i Anna Alabart als millors TFG de Sociologia i Ciència Política

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) obre la primera convocatòria del Premi Miquel Caminal i Anna Alabart als millors treballs finals de grau (TFG) de les titulacions de Ciència Política i de Sociologia.

Es premiaran els millors treballs del camp de la ciència política i la sociologia, i alhora tots els treballs que es presentin tindran una recompensa per part del Col·legi.

La temàtica és lliure i els treballs tant poden tenir un caire teòric o aplicat. L’autoria pot ser individual o col·lectiva.

Hi pot participar qualsevol estudiant de quart curs dels graus de Ciència Política i Gestió Pública, i de Sociologia de les universitats catalanes, tant públiques com privades.

El termini per presentar els treballs és des del dia 21 de maig fins al 16 de juliol de 2018.

Per participar-hi, cal que les persones interessades facin arribar al COLPIS (electrònicament, a través del correu colpis@colpis.cat) el seu treball juntament amb la fitxa de sol·licitud emplenada.