Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
Sociologia - Itinerari
Imatge de diagramació
Sociologia
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
PRIMER ANY
PRIMER SEMESTRE
Sociologia General: Nocions Bàsiques
(7,5 cr.)
Estadística Aplicada a les Ciències
Socials I (7,5cr.)
Economia Política (9 cr.)
Ciència Política i de l’Administració (9 cr.)

SEGON SEMESTRE
Sociologia General: Processos Socials (7,5 cr.)
Estadística Aplicada a les Ciències
Socials II (7,5 cr.)
Història Política i Social Contemporània (9 cr.)
Ciència Política i de l’Administració: Sistemes
polítics i Sistema Polític Espanyol (9 cr.)
SEGON ANY
TERCER SEMESTRE
Estructura Social i Estructura Social d’Espanya:
Societats Avançades (7,5 cr.)
Teoria Sociològica: Clàssica (7,5 cr.)
Tècniques d’Investigació Social:
Tècniques Sociològiques Quantitatives (7,5 cr.)
Optatives (12 cr.)
QUART SEMESTRE
Estructura Social i Estructura d’Espanya:
Espanya i Catalunya (7,5 cr.)
Teoria Sociològica: Contemporània (7,5 cr.)
Tècniques d’Investigació Social:
Tècniques Sociològiques Qualitatives (7,5 cr.)
Optatives (12 cr.)

TERCER ANY
CINQUÈ SEMESTRE
Estructura i Canvi de les Societats (9 cr.)
Antropologia Social I (9 cr.)
Tècniques d’Investigació Social:
Tècniques Sociològiques Avançades (6 cr.)
Anàlisi Demogràfica (6 cr.)
Optativa (6 cr.)

SISÈ SEMESTRE
Psicologia Social (9 cr.)
Tècniques d’Investigació Social:
Programes Informàtics Sociològics (6 cr.)
Desviació i Control Social (6 cr.)
Sociologia del Treball (6 cr.)
Optativa (6cr.)
QUART ANY
SETÈ SEMESTRE
Metodologia de les Ciències Socials (6 cr.)
Problemes Socials (6 cr.)
Sociologia Urbana (6 cr.)
Optatives (12/15 cr.)
VUITÈ SEMESTRE
Teoria de la Població (6 cr.)
Política Social (6 cr.)
Sociologia de les Organitzacions (6 cr.)
Optatives (15/18 cr.)

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 10.11.2009
imatge de maquetació