El màster universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM) és un estudi oficial d’un any (60 crèdits) integrat en l’espai europeu d’educació superior. Aquest màster, que s’imparteix en castellà, té una orientació professional, proporcionant una formació avançada i especialitzada en Màrqueting i Investigació de Mercats. L’objectiu d’aquesta formació és aportar valor afegit a les empreses i altres organitzacions, per donar resposta a les necessitats socials i empresarials que es demanen avui dia.

Pretén oferir a l’alumnat una visió global i profunda, des del punt de vista teòric-pràctic, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la Investigació de Mercats, aspectes necessaris per al desenvolupament de la empresa i d’altres organitzacions en un entorn altament competitiu.

El màster té un enfocament pràctic en el qual predominen les classes magistrals participatives, els debats, els casos pràctics, les exposicions i les ponències i / o seminaris impartits per professionals del sector.

Així mateix permet l’opció de fer pràctiques en empreses i organitzacions del sector, tant en l’àmbit del màrqueting com en el de la investigació de mercats.