picasso

Les Corts                                                          Baró de Viver       Bon Pastor        La Mina       Riu Besòs
Cohesion
[+] bon pastor
 
13 - 24 Octubre 2015

Biblioteca del Bon Pastor
Carrer de l'Estadella, 62
08030 Barcelona

Horari
Dilluns i Dijous, 16 -21 h
Dimarts i Divendres, 10 -14 h; 16-21h
Dimecres, 10-21h
Dissabte, 10-14 hgobierno GENERALITAT DE CATALUNYA
HAR2012-30874
HAR2011-14431-E
HUM2009-13989-C02-01
HUM2006-12803-C02-01
HUM2005-00420
HUM2004-22086-E
BHA2002-00520
PB98-1251
PB95-0897
2005SGR0150
2009SGR0903
2014SGR0068