picasso

Les Corts                                                         Baró de Viver       Bon Pastor        La Mina       Riu Besòs

blog
2020 Camp de Fútbol
Daniel y Olga Gutiérrez
080 ARQ
BIMSA
campfubol
2016 Skate Park de Baró de Viver Scob Architecture and Landscape
BIMSA
skate01
skate02       skate03
2015 Horts urbans de Baró de Viver
Parcs i jardins
horts01            horts02
2015 Plaça Cívica de Baró de Viver
Scob Architecture and Landscape
BIMSA

 plaça01            plaça2
plaça03              plaça04
2014 Centre Cívic i Espai de Gent Gran, Baró de Viver  (2012-2014) Territori 24 . Arquitectura i Urbanisme
BIMSA
Construcció d’un edifici a la parcel·la compresa entre els carrers Quito, Tucumán i Caracas. Aquest nou edifici, que serà d’una sola planta, acollirà el Centre Cívic i l’Espai de Gent Gran Baró de Viver
hortsurbans
 edifici          edific02  
2011
Remodelació de la plaça Baró de Viver Arq. Carlos Fuentes Cruz /Serveis Tècnics Sant Andreu
plaça baro        plaçabaro2
Mural de la Memòria AA.VV.
CR POLIS

Construcció: DICOTEI

mural01
mural02
mural03


panta   11/02/2011

   S'inaugura el "Mural de la Memòria"
   del Barri Baró de Viver,
   Barcelona

  

   Download

   
La Vanguardia       
    
     El Punt         


     Noticies Universitat de Barcelona        


     Districte de Sant Andreu (Ajuntament de
     Barcelona)


Carregant vídeo...
ALTERNATIVE: VIDEO


mural21  mural91

Nas Margens / En els Marges
nas margens   Museu da Cidade de Almada
   del 8 d'octubre 2011 al 30 de Gener 2012

   Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
   del14 de març al 9 d'abril de 2013
Carregant vídeo...
Català. Alternative: Video

Carregant vídeo...
Português. Alternative: VideoExposició "EL BARRI. Barò de Viver parla amb Imatges"
expo2
8 al 30 d'abril del 2011
Centre Cívic de Sant Andreu
Carrer Gran de Sant Andreu, 111, Barcelona

Download

Catalogue         Poster

Visit

La Marquesina

Carregant vídeo...
Video Alternative


Rambla Ciutat d'Asunción i Monument  a les Cases BaratesArq. Carlos Fuentes
CR. POLIS
AA.VV. Veins
Idea inicial: M.A. DIseño Urbano (UB)
rambla
27-03-2011

S'inaugura la Rambla Ciutat d'Asunción i el Monument homenatge a les Cases Barates


Download          

Postal del dia de la inauguració

Projecte idees de la Rãambla
ramblas01rambla02     
rambla03rambla04  
monument01monument02

Carregant vídeo...
       Video Alternative
       Comunicació del Projecte I  Documents
Catalogo 2005
2007
2008
2009
2010


mdur

Trabajos  sobre Baró de Viiver, Taller de Gestión de Proyectos. Máster en Diseño Urbano
(2008 -2014)


gobierno GENERALITAT DE CATALUNYA
HAR2012-30874
HAR2011-14431-E
HUM2009-13989-C02-01
HUM2006-12803-C02-01
HUM2005-00420
HUM2004-22086-E
BHA2002-00520
PB98-1251
PB95-0897
2005SGR0150
2009SGR0903
2014SGR0068