Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Beques de pràctiques a l'AIReF

Convocatòria de beques de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants de la Universitat de Barcelona per anar a fer pràctiques a l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), per al foment de la formació i la investigació en l'àmbit de l'anàlisi econòmica i pressupostària per a l'estabilitat i sostenibilitat fiscal.

 

Programa d'Investigació

Té un contingut notablement acadèmic i vinculat a projectes específics. La dotació serà de 1.500 euros/mes bruts per alumne.

 

 

Places

Places d’investigació (5 places):

1 plaça sobre models de previsió per a les Administracions Públiques.
2 places sobre avaluació de polítiques públiques.
1 plaça sobre endeutament públic.
1 plaça sobre anàlisi pressupostari de les Comunitats Autònomes.

 

 

Perfils de les places d'Investigació

Models de previsió per a les Administracions Públiques
El candidat seleccionat col·laborarà amb els experts de l’AIReF en el desenvolupament de les eines de previsió de l’evolució del sistema de pensions a llarg termini, així com el manteniment de models i bases de dades relacionats (projeccions de població, models microeconòmics per determinar la decisió de jubilar-se, quadre macroeconòmic a llarg termini, carrera professional dels treballadors, condicions d’accés a la pensió i característiques de les pensions).
Es valorarà haver realitzat algun treball especialitzat en el sistema de pensions espanyol o mercat laboral i comptar amb un nivell avançat d’Excel, coneixements d’Eviews i saber utilitzar Matlab i/o Stata.
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.

Avaluació de polítiques públiques
Els candidats seleccionats participaran durant un any juntament amb els analistes de l’AIReF en les avaluacions de les polítiques públiques encarregades per l’Administració Central i les Comunitats Autònomes. S’adquirirà experiència en el coneixement dels instruments quantitatius i qualitatius que normalment es fan servir en l’avaluació de polítiques públiques. El candidat seleccionat participarà en totes les fases d’una avaluació, des de la revisió normativa, comparativa internacional, evolució històrica, quantificació i avaluació analítica utilitzant tècniques contrafactuals quantitatives i mètodes qualitatius com ara el disseny d’enquestes, focus group i entrevistes semiestructurades. També tindrà l’experiència de veure com es desenvolupa la fase de propostes de reformes de les polítiques a partir de les evidències derivades de les avaluacions. Es requereix tenir formació analítica en microeconometria aplicada i usuari de STATA o algun altre software economètric anàleg (SAS, Python, R). També es valoraran els coneixements en avaluació de polítiques públiques, economia espanyola i política pública.
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.

Endeutament públic
La persona seleccionada col·laborarà en diverses tasques i projectes amb els experts de la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF. Participarà en els treballs de previsió i anàlisi de l’endeutament públic, així com de reptes a llarg termini per a l’economia espanyola, com ara l’envelliment o el canvi climàtic. A més, participarà en el debat sobre la reforma del marc de governança fiscal que s’està produint en l’àmbit de les institucions comunitàries i de la xarxa d’Institucions Fiscals Independents de la UE. Addicionalment, podrà participar en el disseny i millora dels supòsits externs que es fan servir en les previsions macroeconòmiques, així com en l’anàlisi dels riscos externs per a l’economia espanyola.
Es requereix coneixements avançats d’espanyol i anglès.
Es valorarà positivament el maneig en particular de R, Stata, Matlab, Eviews i VBA per a Excel/Word i el coneixement teòric i/o pràctic sobre bases de dades.
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF.

Anàlisi pressupostària de les Comunitats Autònomes
El candidat seleccionat desenvoluparà tasques de suport a l’anàlisi pressupostària treballant sobre el Sistema d’informació de CCAA. Entre les tasques concretes a realitzar, hi trobarem el manteniment i actualització de les bases de dades que serveixen per al futur Observatori de CCAA que s’està desenvolupant en Power Bi i que es preveu la seva publicació a curt termini. Addicionalment, participarà en l’anàlisi de dades específiques de cada Comunitat per al desenvolupament, si escau, d’estudis sobre àrees concretes d’ingressos i despeses de CCAA.
En funció dels interessos i capacitats del becari, així com de les necessitats del departament, es durà a terme un projecte específic d’explotació de la informació disponible que resulti d’utilitat per a l’anàlisi d’algun aspecte de les finances de les CCAA.
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.

 

 

 

excel HUBc BKC