Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Enllaços d'interès

Vés amb un sol clic a pàgines que et serviran per a la recerca de feina, assessorament, llocs de la UB relacionats amb l'orientació i inserció, les beques de pràctiques...

administració | beques Leonardo | beques de pràctiques | borses de treball en línia | borses de treball especialitzades | consultories | diaris i revistes | directoris d'empreses | emprenedoria | ett's | legislació laboral | oposicions | orientació professional | xarxes de contactes | espais de coworking

 

Administració Pública

serveiocupacio.gencat.cat Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

www.jobs.un.org Borsa de treball de l'ONU

www.consejeriadetrabajo.de/ Anar a Alemanya - Viure i treballar a Alemanya. Web de l'Ambaixada d'Espanya a Alemanya

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html Butlletí setmanal d'ofertes de treball públic

www.sistemanacionalempleo.es/ Portal del Sistema Nacional de Empleo / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.exteriores.gob.es/ Totes les ambaixades i les seves adreces

www.administracion.es Punt d'accés a l'Administració Espanyola

www.boe.es Boletín Oficial del Estado

http://www.iboof.com Per consultar tots els Butlletins Oficials espanyols

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es Xarxa EURES

www.gencat.net/diari/ DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/oposicions Generalitat de Catalunya (Oferta pública d'ocupació)

www.oficinatreball.net Servei d'Ocupació de Catalunya - Per trobar ofertes d'ocupació i ofertes de formació

https://feinaactiva.gencat.cat/ Servei d'Ocupació de Catalunya - Portal Feina Activa: portal públic i gratuït d'ocupació

http://bop.diba.es BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

http://www.diba.cat/cido Diputació de Barcelona (Oferta pública i convocatòries)

www.jovestreball.net L'Oficina Jove de Treball

https://seuelectronica.ajuntamentn.barcelona Ajuntament de Barcelona (Oferta pública d'ocupació)

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ Generalitat de Catalunya (Doctorats industrials)

 

 

Beques Leonardo da Vinci de pràctiques formatives a l'estranger

Becas ARGO Pràctiques professionals europees per a titulats

Becas FARO Pràctiques professionals europees per a estudiants de darrers cursos

 

 

Beques de pràctiques a l'estranger, treball i cercadors de beques

XARXA EURES Vacants de treball a 31 països europeus

VULCANUS Pràctiques industrials per a estudiants de la Unió Europea al Japó. Per a estudiants de Física, Química, Matemàtiques...

DIALOGO Programa de beques i pràctiques FUTURO a França

FULBRIGHT Progama de Beques Fulbright

TRAVELINGUA  Viatjar a EEUU i Austràlia per aprendre anglès i al mateix temps adquirir una experiència professional

ICEX Programes de beques de l'Instituto Español de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

ACC1Ó Beques de pràctiques a l'estranger

RECRUITING ERASMUS Portal de feina durant l'estada Erasmus

Jobs in Asia Beques i treball en el mercat asiàtic per a estudiants i graduats

Progreso en Canadá Pràctiques i cursos d'idiomes a Canadà

UK WORK PLACEMENT Agència per anar a fer pràctiques a Anglaterra

ENTRY PARK Per trobar pràctiques i beques a l'estranger

www.becas.com Cercador de beques

www.travel-work.com Pràctiques i treball a l'estranger

www.hwhelloworld.com Pràctiques, treball, voluntariat, viure i treballar d'au-pair a Holanda

GLOBAL PLACEMENT Per trobar pràctiques a tot el món

STAGEPLAZA Pràctiques a Holanda

Clarus Apex Human Resources Limited Pràctiques a l'estranger

Farmaempleo UK Treball i cursos de farmàcia al Regne Unit

CRCC ASIA Programes de pràctiques i cursos a China

Timeplan Treballar de professor al Regne Unit

Paragon Europe Per anar a fer pràctiques i estudiar anglès a Malta

Euro Practice Per anar a fer pràctiques i estudiar al Regne Unit i Irlanda

Contact Taiwan Plataforma per a la captació de talent a Taiwan

Frontier Pràctiques i voluntariat a Londres, Regne Unit i més llocs

Europe Language Jobs Treball i pràctiques professionals per a multilingües a Europa

CPL Healthcare Agència d'ocupació d'infermeria i sanitat al Regne Unit i Irlanda

Placement in Portugal Agència de treball i pràctiques a Portugal

ZipRecruiter Treball a Estats Units d'Amèrica

Go Dodoland Treballar i estudiar a Austràlia

Justknock.it Treball a Itàlia

Spotonconnections Treball a Europa

A London Pràctiques, treball, allotjament i cusos d'anglès a Londres

YesEuropa Pràctiques, voluntariat i treball internacional

 

 

 

Borses de treball en línia

 

 

Borses de treball en línia especialitzades

 

 

Consultories de selecció

 

 

Diaris i revistes especialitzades

 

 

Directoris d'empreses

www.anuariacicsa.com

www.cambrescat.es (Cambres de Comerç de Catalunya)

 

 

Emprenedoria

BIE (Barcelona Institut d'Emprenedoria de la UB)

Barcelona Emprenedoria (Ajuntament de Barcelona)

 

 

ETT's en línia

llistat d'ETT (Registre públic general de la Generalitat)

 

 

Legislació laboral

Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació)

 

 

Oposicions

 

 

Orientació professional

Servei d'Atenció a l'Estudiant / Orientació

Barcelona Activa

Educaweb

Universia

European Career Orientation

Unitiate International Mentorship Network. Plataforma internacional per desenvolupar les competències socials i econòmiques dels titulats universitaris.

 

 

Xarxes de contactes professionals

 

 

Espais de coworking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

excel HUBc BKC