Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Enllaços d'interès

Vés amb un sol clic a pàgines que et serviran per a la recerca de feina, assessorament, llocs de la UB relacionats amb l'orientació i inserció, les beques de pràctiques...

administració | beques de pràctiques | borses de treball en línia | borses de treball especialitzades | consultories | diaris i revistes | directoris d'empreses | emprenedoria | ett's | legislació laboral | oposicions | orientació professional | xarxes de contactes | espais de coworking

 

Administració Pública

serveiocupacio.gencat.cat Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx Borsa de treball de l'ONU

www.consejeriadetrabajo.de/ Anar a Alemanya - Viure i treballar a Alemanya. Web de l'Ambaixada d'Espanya a Alemanya

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html Butlletí setmanal d'ofertes de treball públic

www.sistemanacionalempleo.es/ Portal del Sistema Nacional de Empleo / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.exteriores.gob.es/ Totes les ambaixades i les seves adreces

www.administracion.es Punt d'accés a l'Administració Espanyola

www.boe.es Boletín Oficial del Estado

http://www.cepc.gob.es Per consultar tots els Butlletins Oficials espanyols

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es Xarxa EURES

www.gencat.net/diari/ DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/oposicions Generalitat de Catalunya (Oferta pública d'ocupació)

www.oficinatreball.net Servei d'Ocupació de Catalunya - Per trobar ofertes d'ocupació i ofertes de formació

https://feinaactiva.gencat.cat/ Servei d'Ocupació de Catalunya - Portal Feina Activa: portal públic i gratuït d'ocupació

http://bop.diba.es BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

http://www.diba.cat/cido Diputació de Barcelona (Oferta pública i convocatòries)

www.jovestreball.net L'Oficina Jove de Treball

https://seuelectronica.ajuntamentn.barcelona Ajuntament de Barcelona (Oferta pública d'ocupació)

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ Generalitat de Catalunya (Doctorats industrials)

ACCIÓ Agència per la Competitivitat de l'Empresa - Ofertes de treball

 

 

 

Beques de pràctiques a l'estranger, treball i cercadors de beques

XARXA EURES Vacants de treball a 31 països europeus

VULCANUS Pràctiques industrials per a estudiants de la Unió Europea al Japó. Per a estudiants de Física, Química, Matemàtiques...

DIALOGO Programa de beques i pràctiques FUTURO a França

FULBRIGHT Progama de Beques Fulbright

TRAVELINGUA  Viatjar a EEUU i Austràlia per aprendre anglès i al mateix temps adquirir una experiència professional

ICEX Programes de beques de l'Instituto Español de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

ACC1Ó Beques de pràctiques a l'estranger

RECRUITING ERASMUS Portal de feina durant l'estada Erasmus

Progreso en Canadá Pràctiques i cursos d'idiomes a Canadà

UK WORK PLACEMENT Agència per anar a fer pràctiques a Anglaterra

ENTRY PARK Per trobar pràctiques i beques a l'estranger

www.becas.com Cercador de beques

www.travel-work.com Pràctiques i treball a l'estranger

www.hwhelloworld.com Pràctiques, treball, voluntariat, viure i treballar d'au-pair a Holanda

GLOBAL PLACEMENT Per trobar pràctiques a tot el món

STAGEPLAZA Pràctiques a Holanda

Clarus Apex Human Resources Limited Pràctiques a l'estranger

CRCC ASIA Programes de pràctiques i cursos a China

Timeplan Treballar de professor al Regne Unit

Euro Practice Per anar a fer pràctiques i estudiar al Regne Unit i Irlanda

Contact Taiwan Plataforma per a la captació de talent a Taiwan

Frontier Pràctiques i voluntariat a Londres, Regne Unit i més llocs

Europe Language Jobs Treball i pràctiques professionals per a multilingües a Europa

CPL Healthcare Agència d'ocupació d'infermeria i sanitat al Regne Unit i Irlanda

Placement in Portugal Agència de treball i pràctiques a Portugal

ZipRecruiter Treball a Estats Units d'Amèrica

Go Dodoland Treballar i estudiar a Austràlia

Justknock.it Treball a Itàlia

Spotonconnections Treball a Europa

A London Pràctiques, treball, allotjament i cusos d'anglès a Londres

YesEuropa Pràctiques, voluntariat i treball internacional

Jobs in Nigeria Ofertes de feina i pràctiques a Nigèria

Berlin top jobs Ofertes de feina i pràctiques a Berlín

KULLI Voluntariat i pràctiques a Trujillo (Perú)

AIE Internship Experience Pràctiques a Irlanda, Itàlia, Polònia i Rumania

Stagelanden Treball i pràctiques a Holanda i també a Àsia i Oceania

Magnet.me Treball a Holanda

Magnet.me Pràctiques a Holanda

 

 

 

Borses de treball en línia

 

 

Borses de treball en línia especialitzades

BIOLOGIA
BioCat

DRET, LABORAL, FISCAL, COMPTABILITAT
RosettaJobs Portal de feina especialitzat en despatxos professionals, com ara assessories, gestories o despatxos d'advocats

ECONOMIA DE LA SALUT
https://europeanhealtheconomics.com/jobs/ Ofertes de treball
https://europeanhealtheconomics.com/job/internships/ Ofertes de pràctiques

EDUCACIÓ
http://borsa.escolacristiana.org Fundació Escola Cristiana de Catalunya
www.eduso.net Portal de l'educació social
www.colejobs.es Trabajar para educar
colegios.es Portal de feina per a professorat a la privada i concertada

ENGINYERIA
www.infoagro.com Enginyeria Agrícola

ESPORT
sportsjobs.cat

FARMÀCIA
Audipharma
Pharmapolis
Resourcing Life Science UK

FINANCES
www.financialcareers.com

GEOLOGIA
Instituto Geológico y Minero de España
Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
Earth works

IDIOMES
www.europelanguagejobs.com

INFORMÀTICA
www.tecnoempleo.com

INVESTIGADORS
www.researchgate.net
www.pcb.ub.edu Borsa de treball del Parc Científic de Barcelona
www.catalunyarecerca.info/
www.postdoc.com
Euraxess (Comissió Europea)
www.somma.es Severo Ochoa – Maria de Maeztu alliance / Institucions espanyoles de tots els ámbits de la recerca

TURISME
www.turijobs.com
www.barcelonahotels
Gremi d'Hotels de Barcelona

 

 

 

Consultories de selecció

 

 

Diaris i revistes especialitzades

 

 

Directoris d'empreses

www.anuariacicsa.com

www.cambrescat.es (Cambres de Comerç de Catalunya)

 

 

Emprenedoria

BIE (Barcelona Institut d'Emprenedoria de la UB)

Barcelona Emprenedoria (Ajuntament de Barcelona)

 

 

ETT's en línia

llistat d'ETT (Sistema Integral de Gestión de Trabajo Temporal)

 

 

Legislació laboral

Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació)

 

 

Oposicions

 

 

Orientació professional

Servei d'Atenció a l'Estudiant / Orientació

Barcelona Activa

Educaweb

Universia

European Career Orientation

Unitiate International Mentorship Network. Plataforma internacional per desenvolupar les competències socials i econòmiques dels titulats universitaris.

Zety.es Per crear CV en línia, carta de presentació, plantilles i consells.

Curriculumvitaeplantillas Plantilles de CV per descarregar gratuïtament i recursos

Curriculado Consells per a la recerca de treball - I analitza el teu CV a: https://analisis.curriculado.com/

LiveCareer Consells per fer un currículum millor, o com fer un currículum sense experiència

iCulum.com Dissenys, models i plantilles de CV

Mi CV ideal Generador de CV en línia

OnlineCV Plataforma per crear currículums amb un disseny professional

ResumeLab Plataforma per crear currículums, plantilles i cartes de presentació

BestResumeBuilders Rànquing de plataformes per crear currículums

Photo AiD Com fer fotos per al currículum i per a LinkedIn. Guies i trucs

CVApp Plataforma per crear currículums, plantilles i cartes de presentació

CV Online Creador de currículums online

 

 

Xarxes de contactes professionals

 

 

Espais de coworking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

excel HUBc BKC