Català

RiuNet és una eina educativa interactiva que guia a qualsevol ciutadà en la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic d’un riu. Al mateix temps, és un projecte de ciència ciudatana ja que proporciona dades científiques als investigadors del Grup de Recerca Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHMlab) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

Instal·la RiuNet

Android app on google play.svg

799px Available on the App Store black

 

Descarrega el PDF

RIUNET thebook cat

Back To Top