Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.10.2020

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de setembre, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 290 factures registrades abans del 31 de juliol de 2020 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d’evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 31.10.2020”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Si podeu i disposeu de mitjans, avanceu en la mesura del possible en la tramitació de factures pendents d’imputació, per a poder fer pagaments de tresoreria a proveïdors, davant les dificultats financeres que pateixen a causa de la crisi sanitària.

Tal com s’ha fet en anys anteriors,  i d’acord amb l’article 62.4 de les bases d’execució del pressupost 2020 i les Resolucions del Gerent de 16 de juny i 13 d’octubre de 2020, l’Àrea de Finances ha realitzat

  1. En el mes de juliol, un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2020 i no imputades a data de bloqueig.
  2.  En el mes de novembre, un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les factures d’anys anteriors  registrades  entre  l’1 de febrer i el 30 de juny de 2020, i factures de 2020 registrades entre l’1 de gener i el 30 de juny.

Cuideu-vos.

 

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10020000008000 VR RECERCA 2536DR00131000 CR OBSER.S.PENAL D.H 2614CS02095000 UFIR MEDICINA BELLV. 2656EC00149000 CR FED/FISC I E.R
10020002106000 VR.TRANSF.DIGITAL 2564BI00163000 F.BIOLOGIA 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 37080000322000 GERÈNCIA
100B0001833000 ESCOLA DE DOCTORAT 2565BI00169000 DP.MICROBIOLOGIA 2614CS02097000 UFIR ODONTOLOGIA 37080000322003 GERÈNC.PROJ.CORP
25130000076000 ADM.FILOS/GEOGRA/Hª 2565BI00177000 DP.ESTADÍSTICA 2615CS00280000 DP.ONTOSTOMATOLOGIA 37080001933000 PARC  HUMANIT
25330000120000 OR.ADM.DRET 2565BI00179000 DP.BIOLOGIA CEL·LULA 2615CS00281000 DP.INFERM.FONA.MEDIC 37080002175000 ADMINISTRAC ELEC
25730000200000 ADM.FÍSICA I QUIM 2565BI01973000 DEP.BIOQUIM. BIOM 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 37180000326000 SERV SUPORT REC
25730000200217 ADM.F.Q/MANT.APAR.CF 2565BI01974000 DEP.BIO.CEL. FIS. IM 2615CS00877001 SEC.DP.PODOLOGIA 37190000329000 CCIT-UB SCT
25930000240000 ADM. FARMÀCIA 2565BI01975000 DEP. BIO. EVOL. ECO. 2615CS00885000 DP.PATOL.I TERP.EXP. 37290000331000 D ÀREA TIC
26130000271000 ADM. BELLVITGE 2565BI01976000 DEP. GENÈTICA, MICRO 2615OD00280000 DPODONTOSTOMATOLOGIA 37480000346001 G.C.MANTEN. I SU
26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 2574FI00205000 F.FÍSICA 2624PS00290000 F.PSICOLOGIA 37790000406000 PUBLICAC. I ED
26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 2574QU00206000 F.QUÍMICA 2625PS02085000 DEP. PSICOLOGIA CLÍN 37880000411000 BEQUES AJUTS EST
26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 2575FI02052000 DEP.FIS.MAT.CONDENS. 2625PS02085001 DEP. PSICOL.CLININCA 37880001333000 ICE
26430000314000 ADM. INFORM I MIT 2575QU00223000 DP.QUIMICA.ANALÍTICA 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 38380001439000 ACT INST I PROTOC
26530000136000 OR ECONOMIA EMP 2575QU02071000 DEP. ENGINY.QUIM. 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA 38380001831000 PREMSA
2515FO01930000 DEPT. FILOSOFIA 2575QU02072000 DEP. QUIM. INORG.ORG 2655EC00145000 DP.ECONOME.EST.E.ESP 38390001760000 ALUMNI UB
2515GH00086000 DP.H MODERNA 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTICA 2655EC02009000 DEP. HIST.ECON, INST 38480000411000 BEQUES AJUTS EST
2515GH01968000 DEP. HISTORIA I ARQU 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 2655EC02010000 DEP.ECON, ESTAD, E.A 38490001760000 ALUMNI UB
2515GH01968002 DEP. HISTORIA I ARQU 2595FA00247000 DP.FARMACO.QUI.TERAP 2655EC02010003 DEP.ECON, ESTAD, E.A 53200000035000 F.UN.PEDRO PONS
2516GH00095000 DUODA, CR DONES 2595FA00247003 FARMACOL.FARMACOGNOS 2655EC02012000 DEP. DE SOCIOLOGIA 63300000039000 CETT-EU HOTE.TUR
2516GH01674000 INST. RECERCA AIGUA 2605CS02079000 DEPT. BIOMEDICINA 2655EC02013000 DEP. D'EMPRESA 999Z00UB005000 UB - DESPESES

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 13/11//2020