Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota a la instrucció del Gerent sobre gestió de Fons Europeus de Recuperació, transformació i Resiliència (mecanisme de Recuperació, Resiliència i REACT-EU)

 

• El Reglament de la Unió Europea 2020/2094 va establir, d’acord amb el programa Next Generation EU, un Instrument de recuperació de la UE després de la crisi COVID 19, per a finançar mesures per a fer front a les conseqüències econòmiques adverses de la COVID 19 o a necessitats de finançament per a evitar un rebrot de la crisi.

Es preveu que Espanya pugui rebre potencialment uns 140.000 Milions d’euros entre 2021 i 2026 d’aquests Fons.

El Pla Espanyol, en base a les recomanacions de la UE, marca 4 eixos de treball a desenvolupar mitjançant posteriorment 10 polítiques palanca amb 30 línies d’actuació.

D’entre les Polítiques, cal destacar:

• Transició energètica: desplegament massiu energies renovables, infraestructures elèctriques, estratègia de transició justa, etc.

• Administració per al S.XXI: modernització de les AAPP.

• Pacte per a la ciència i innovació del Sistema Nacional de Salut: estratègia nacional de intel·ligència artificial, reforç del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació i salut.

• Educació i coneixement, formació continua i desenvolupament de capacitats: impuls capacitats digitals de la població, FP i del sistema educatiu.

De moment no estan obertes les convocatòries i no hi ha data definida. S’indica que n’hi hauran moltes, diverses i àmplies. Cada departament ministerial en traurà les seves pròpies, per tant, no hi haurà una plataforma única. Cada Ministeri seguirà una estratègia diferent. Es donarà publicitat en el seu moment, però s’ha d’estar atents a la publicació.
Seran les CCAA les que executaran i establiran els criteris/objectius per complir amb el Pla estatal.

• El Reial Decret llei 36/2020, Estatal, estableix una sèrie de mesures per a la implementació d’un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

• El Decret Llei 5/2021, de la Generalitat de Catalunya, aprova mesures urgents per la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

Els dos decrets llei, l’estatal i el català, incideixen sobre mesures de gestió d’aquests fons MRR i REACT-EU en els àmbits procedimentals comptable i pressupostari, de contractació pública, de subvencions i de personal.

És per aquest motiu que la Gerència ha dictat una instrucció de gestió d’aquests fons europeus MRR i REACT-EU, recollint aquestes mesures que incideixen sobre:

• La necessitat d’identificar clarament les operacions comptables i pressupostàries finançades amb els fons europeus MRR i REACT-EU, comunicant al servei de Pressupostos i Planificació la concessió de projectes finançats per aquests fons europeus.

• L’exempció, respecte de les autoritzacions i compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, d’autorització prèvia del Consell Social a partir de 300.000 euros amb finançament a càrrec de Fons Europeus MRR I REACT-EU, sempre que si hi hagi altres fons finançadors, propis o afectats, que superin els 300.000 euros. S’haurà, però, d’informar el Consell Social a l’inici de la tramitació de l’expedient, i requereix l’autorització prèvia del Gerent. (Apartat subjecte a una propera aprovació de modificació de les bases d’execució per part del Consell Social)

• Aspectes a considerar, de simplificació i facilitats, respecte del procediment de contractació pública aplicable a les despeses elegibles d’aquests fons europeus

o respecte a la tramitació dels contractes
o respecte a l’execució dels contractes

• Facilitats per a la col·laboració interadministrativa i amb el sector privat, la Universitat i ens dependents, promovent la subscripció de convenis de col·laboració per realitzar activitats per al compliment de finalitats d'interès general vinculades a l'execució i implementació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

• Aspectes a considerar sobre la cobertura de necessitats de personal per a la gestió i execució dels projectes finançats per aquests fons europeus.
        

Instrucció del Gerent sobre gestió de Fons Europeus de Recuperació, transformació i Resiliència (mecanisme de Recuperació, Resiliència i REACT-EU)

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 09/03/2021