Logo Universitat de Barcelona Departament de Salut Pública imagen de maquetación
Español English Inici Facultat UB imagen de maquetación
imatge de maquetació
imagen de maquetación imagen de maquetación imagen de maquetación
Inici
Antecedents
Tipus de Diagnòstic
Identitat genètica
Proves de paternitat
Confidencialitat
I + D
Departament de salut pública
imagen de maquetación

Facultat de Medicina

Departament de Salut Pública
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
Campus Casanova

C/ Casanova, 143
3a planta
08036 Barcelona
Telèfon: 93 403 52 89
Fax:93 403 52 90
e-mail: geneticaforense@ub.edu

 
imagen de maquetación
Equip Professional Garantia de Qualitat Enllaços Contacte

Proves de paternitat

Cada ésser humà, excepte els bessons idèntics, té un codi genètic únic que permet identificar-lo com si es tractés d’una empremta dactilar. Aquest codi genètic conté informació sobre els progenitors biològics “pare i mare” de l’individu que el posseeix. La meitat de la informació genètica es transmesa pel pare i l’altra meitat per la mare.

El perfil genètic està constituït per una clau de milers de dígits, el símbol que es pot posar en cada dígit serien els al·lels. El test de Parternitat consistirà en comparar la clau del fill amb la del suposat pare i haurien de compartir exactament la meitat dels dígits per poder determinar que existeix una relació paterno-filial entre les dues persones.

Les conclusions de l’estudi biològic de la paternitat a les quals es pot arribar són d’acceptació de paternitat amb una validesa del 99,999% o d’exclusió amb una validesa del 100%.
De la mateixa forma que es pot realitzar una prova de paternitat també es pot realitzar una prova de maternitat.

 

flecha Prova de paternitat/maternitat complerta: Mare-Fill/a-Pare

Per a realitzar una prova de paternitat estàndard es requereix la participació d’ambdós progenitors i el/s fill/s.

La participació de la mare en la prova de paternitat permet excloure l’ADN de procedència materna del nen, deixant l’altra meitat per comparar amb l’ADN del suposat pare.

Per tal de que aquesta prova tingui una validesa judicial es imprescindible garantir la cadena de custodia de les mostres i la identificació de les persones motiu d’estudi. Es imprescindible:

  • La presència al nostre laboratori de totes les persones implicades en la prova
  • Una fotocòpia del DNI o Passaport de cada una de les persones implicades junt amb l’original.
  • Una fotocòpia del llibre de família on consti inscrit el fill/a a estudiar junt amb l’original.

Amb aquestes proves garantim:

  • La utilització dels procediments més exigents recomanats per la ISFG (Internationa Society of Forensic Genetics).
  • El lliurament dels informes en un màxim de 3 setmanes.
  • Màxima confidencialitat. Els informes es lliuraran en mà i només a les persones implicades a la prova o als seus representants legals degudament acreditats.

flecha Anàlisis de semiidentitat genètica: Fill/a-Suposat pare/mare

 

 

     
imagen de maquetación
imagen de maquetación © Universitat de Barcelona Edición: Departamento de Salud Publica
Última actualitzación o validación: 10.06.2011
imagen de maquetación