Programari

Llistat dels programes informàtics que poseeix l’Institut, ja sigui per adquisició de llicències acadèmiques; per convenis signats amb les diferents empreses de software; o pel desenvolupament  i codificació de nous programes:


Programari comercial:Programari propi desenvolupat per membres de l’Institut:

SIMSAFADIM i SIMSAFADIM-CLASTIC

DEM (Discrete Element Modelling)

Geocluster

OpenPlot


I diferents Plugins, Macros i Wizards que s’executen sota Microstation, Polyworks o Gocad.

The Kingdom Suite (SMT)

Petrel (Schlumberger)

Move (Midland Valley - PETEX Ltd.)

SKUA-GOCAD (Emerson E&P Software)

RMS (Emerson E&P Software)

Geomodeller (Intrepid Geoscience)

PhotoScan (Agisoft)

StereoScan (Agisoft)

Lens (Agisoft)

Promax (Landmark)

Seiswork (Landmark)

Matlab (Mathworks)

Visual Basic (Microsoft)

Visual Studio 2010 (Microsoft)

Visual Fortran (Compaq)

GeoTools (AOA Geophysics Inc)

Microstation XM (Bentley)

Erdas (LEYCA)

ArcInfo(ESRI)

Arcmap (ESRI)

ArcGis (ESRI)

ArcPad (ESRI)

TopPad (Topcon)

Terrasync (Trimble)

Pathfinder (Trimble)

Polyworks (Innovmetric)

Serveis