Objectius

Guardonats en la Sisena Edició de les Distincions a la Qualitat Docent del Consell
Social de la Universitat de Barcelona

El Grup consolidat d’Innovació Docent GID-CAV va néixer l'any 1998, i al 2018 celebrà el seu 20 aniversari. L'eix principal de la seva recerca és l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998) (http://www.ub.edu/biblio/cav).

El grup GID-CAV està format per un equip de persones amb un perfil professional i científic essencialment pluridisciplinar, totes elles interessades en la millora de la qualitat docent. Conceptualment partim d’un procés d’investigació-acció, fonamentat en el treball col•laboratiu

Àmbit d’aplicació

Si bé l’objecte d’estudi i de recerca està focalitzat en el Grau de Comunicació Audiovisual, els seus plantejaments i accions són transversals al conjunt d’estudis de la Universitat de Barcelona i especialment, a aquells interessats en la millora i innovació de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

El tres àmbits d'actuació, alhora que interrelacionats entre sí, son: