Projectes

2022-2024: "La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació."

2017-2021: "Facilitant l’adquisició de competències  transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva"

2015-2017: "Emprendre l'emprenedoria (MOOC)"

2013-2017: “Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral"

2012-2013: “ Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències FASE II”

2010-2012: “ Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències FASE I”

2003 – 2009: “Creació, desenvolupament i avaluació  de materials docents per a entorns semipresencials”

2003-2004: “Avaluació de les motivacions, actituds i perfils professionals desitjats”

2000-2002: “Anàlisi de les necessitats i percepcions referides als punts forts i punts febles percebuts pels docents en referència a: docència, recursos i Pla Estratègic de CAV-UB”.

2001: “Formació del professorat en Noves Tecnologies per als entorns semipresencials”

2000: “Propostes d’actuacions de formació continuada pel professorat de Comunicació Audiovisual”.

1999-2001: “Projecte de formació continuada del professorat  de Comunicació Audiovisual, CAV-UB”.