Presentació

G·IDEA, grup d'innovació docent reconegut i consolidat per la Universitat de Barcelona, sorgeix amb la finalitat de dissenyar, crear i implantar nous recursos didàctics en suport digital i multimèdia mitjançant l’ús de les noves tecnologies, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants en relació a la presa de decisions empresarials, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional, en escenaris de semipresencialitat, i en el nou entorn que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així, com a objectius generals d’aquest Grup d’Innovació Docent, pel que fa al disseny, creació i implantació dels recursos didàctics en suport digital i multimèdia, aquests han de respondre a la intenció de:

  1. Apropar la realitat empresarial a les aules amb eines multimèdia que simulin la situació de la presa de decisions front diferents escenaris empresarials.
  2. Disposar de noves eines ja aprovades per tal d’estar preparats davant la propera adopció del nou entorn de l’EEES.
  3. Crear materials docents orientats a la formació no presencial mitjançant l’ús de les noves tecnologies, per tal d’afavorir la semipresencialitat.

Quant a la millora dels aprenentatges per part dels estudiants, els objectius són:

  1. Millorar la formació dels estudiants
  2. Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants

Projectes d'Innovació Docent

Projectes d'Innovació Docent

A. Projectes competitius nacionals d’àmbit universitari

Projectes de recerca competitius (millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari ) interuniversitaris .

1.Títol: INTEGRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD: HACIA UNA UNIVERSIDAD SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SOLIDARIA
codi: EA2011-0027
Any: 2011 / Estat: Finalitzat / Ajut: 13.132,5 €, del Ministerio de Educación, Secretaria General de Universidades, en la convocatòria per a la subvenció d’accions amb càrrec al Programa de Estudios y Análisis, destinades a la millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari en l’any 2011 (Orden EDU/2344/2011, de 16 de julio; BOE núm. 210 de 1 de septiembre).
Investigador principal: Dr. D. Carlos A. Benavides Velasco (Universidad de Málaga)
N. investigadors: 16 (U. de Málaga, U. de Barcelona, U. de Burgos, U. de A Coruña, U. de Jaén, U. de Murcia, UNED de Madrid, U. Rey Juan Carlos i U. de Sevilla).
Membres del G•IDEA participants: Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma.
Termini d’execució: 01/12/2011-31/10/2012.

B. Projectes competitius d’àmbit català

Projectes per a la Millora de la Qualitat Docent (MQD)de l'Agència de gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

1.Títol: Autoavaluació de competències transversals en Emprenedoria
(aplicació de l'eina Tricuspoid)

codi: 2008MQD00103
Any: 2008 (Biennal)/ Estat: Finalitzat / Ajut: 7.800 €
Investigador principal:Valls Pasola, Jaume.
Membres participants: Bernardo Vilamitjana,Mercè; Castán Farrero, José Mª;
Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

2.Títol: Disseny i implementació de recursos didàctics innovadors en suport
digital o multimèdia per assignatures orientades a la presa de decisions,
en entroens semipresencials i en el marc de l'EEES

codi: 2007MQD0094
Any: 2007 (Biennal) / Estat: Finalitzat / Ajut: 7.000 €
Investigador principal:Castán Farrero, José Mª
Membres participants: ; Guitart Tarrés, Laura;
López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros,
Paloma; Núñez Carballosa, Ana;Valls Pasola, Jaume.

3.Títol: Innovo-E: Sistema d'Autoavaluació i Desenvolupament de competències
codi: 2006MQD00040
Any: 2006 (Biennal) / Estat: Finalitzat / Ajut: 7.700 €
Investigador principal: Marquès Gou, Pilar (Universitat de Girona).
Membres participants: Bernardo Vilamitjana, Mercè.

C. Projectes de Recerca en Docència Universitària

Projectes de Recerca en Docència Universitària, finançat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).

1.Títol: JOC-INN
Jocs d’innovació per a la formació en Direcció d’Empreses
Codi: REDICE16-1621
Any: 2016 / Estat: Concedit / Ajut: 1.500,75€
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Cruz Cázares, Claudio; González Rodríguez, José Humberto; Jaría Chacón, Natalia; Huertas García, Rubén; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

2.Títol: PROFEST
Distància entre el grau d’assoliment de les competències dissenyades pels professors universitaris i l apercepció dels estudiants sobre aquestes competències adquirides en les assignatures d’Organització d’Empreses.
Codi: REDICE14-1451
Any: 2014 / Estat: Concedit / Ajut: 1.800€
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Cruz Cazares, Claudio; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

3.Títol: UNI-LAB
Tenen els estudiants de les matèries d’Organització d’Empreses de la UB les competències transversals que demanda el món laboral actual?
Codi: 1560-02
Any: 2012 / Estat: Concedit
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Castán Farrero, José Mª; Cruz Cazares, Claudio; Hormiga Pérez, Esther; Huertas García, Rubén; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

4.Títol: PROTEINN
Disseny del protocol òptim d'implantació de noves eines didàctiques innovadores en suport digital o multimèdia, en entorns presencials (amb plataformes TIC) o semipresencials (via campus virtual UB), a partir de l'estudi de l'impacte en els estudiants (habilitats i competències) d'aquestes eines.
codi: A0802-33
Any: 2008 (Biennal)/ Estat: Finalitzat / Ajut: 4.000 €
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Castán Farrero, José Mª;
López Parada, José; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

D. Altres Projectes de millora i innovació docent

Programa de Millora i Innovació docent de la UB

1.Títol: CYCLOID a la UB: Avaluació de les competències desenvolupades a les matèries de l’àrea d’Organització d’Empreses pels estudiants de la Universitat de Barcelona
Codi: 2012PID/UB/078
Any: 2012
Estat: Concedit (anual)
Ajut: No assignat
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achacaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè, Bikfalvi, Andrea (UdG); Castán Farrero, José Mª; Cruz Cazares, Claudio; Hormiga Pérez, Esther; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

2.Títol: Metodologia d’aprenentatge de coneixements pràctics i competències aplicada als Recursos Humans
Codi: 2012PID/UB/164
Any: 2012
Estat: Concedit (anual)
Ajut: No assignat
Investigador principal: Llopart Pérez, Xavier.
Membres participants: Guitart Tarrés, Laura, Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz.

3.Títol: CYCLOID a la UB: Implantacio d’una eina d’autoavaluacio i desenvolupament de competencies a les materies de l’area d’Organitzacio d’Empreses de la Universitat de Barcelona
codi: 2011PID-UB/06
Ajut: 2.000€
Any: 2011 / Estat: Concedit
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Bikfalvi, Andrea (UdG); Castán Farrero, José Mª; Hormiga Pérez, Esther; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

4.Títol: REALITY BITES: Apropar escenes de la realitat empresarial als estudiants
de l’àrea d’Organització d’Empreses mitjançant entorns potenciats per la tecnologia plataforma Web 2.0.), via campus virtual.

codi: 2010PID-UB/70
Any: 2010 / Estat: Finalitzat
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Casadesús Fa, Martí (UdG);
Castán Farrero, José Mª; López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

5.Títol: REALITY BITES: Apropar escenes de la realitat empresarial als estudiants
de l’àrea d’Organització d’Empreses mitjançant entorns potenciats per la tecnologia plataforma Web 2.0.), via campus virtual.

codi: 2009PID-UB/34
Ajut: 1.400 €
Any: 2009 / Estat: Finalitzat
Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.
Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Casadesús Fa, Martí (UdG);
Castán Farrero, José Mª; López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

6.Títol: Desenvolupament del treball docent en equip a l'àrea d'organització
d'empreses. (TDEOE)

codi: 2007TED-UB/040
Any: 2007 / Estat: Finalitzat
Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura;
Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

7.Títol: La definició de problemes organitzatius, com eina d'aprenentatge
universitari. Metodologia per desenvolupar el judici crític i
avaluatiu de l'estudiant. [DPOXAU]

codi: 2006PID-UB/020
Any: 2006 / Estat: Finalitzat / Ajut: 3.010 €
Membres participants: Guitart Tarrés, Laura;
Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

8.Títol: Aprenent Mitjançant l'Explicació, Reflexió i l'Autonomia
Intelectual (AMERAI)

codi: 2005PID-UB/020
Any: 2005 / Estat: Finalitzat / Ajut: 1.760 €
Membres participants: Guitart Tarrés, Laura;
Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

9.Títol: Fer realitat la teoria del management
codi: 2003PID-UB/004
Any: 2003 / Estat: Finalitzat / Ajut: 2.400 €
Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura;
Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana;

10.Títol: Enquesta als alumnes sobre ECTS dela llicenciatura de Ciència
i Tecnologia dels Aliments

codi: 522988 008 (AJRE-Ajuts a la Recerca, 5645 - Facultat de Farmàcia UB)
Any: 2003 / Estat: Finalitzat
Membres participants: Miravitlles Matamoros, Paloma

11.Títol: Avaluació d'un model interdisciplinar de creació d'empreses:
Pràctiques integrades.

codi: 11/II/AV-Do/02/GARC.
Any: 2002 / Estat: Finalitzat
Membres participants: Castán Farrero, José Mª;
Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

12.Títol: Millora de la qualitat docent mitjançant la incorporació
de les tecnologies de la informació i el foment d'habilitats específiques.
Programa EUS (Empresa)

codi: 11/II/AD-Do/02/GARC
Any: 2002 / Estat: Finalitzat
Membres participants: Castán Farrero, José Mª;
Guitart Tarrés, Laura; Núñez Carballosa, Ana.

13.Títol: Formació del professorat dels estudis de Gestió Tributària i Comptable
codi: 7/II/FP/03/TRIA.
Any: 1997 / Estat: Finalitzat
Membres participants: Núñez Carballosa, Ana.

Organització de Jornades o Seminaris d’innovació docent

Organització de Jornades o Seminaris d’innovació docent

1. Organització de la I Jornada d’Innovació Docent en Emprenedoria Universitària: “L’orientació dels Treballs de Final de Grau i Final de Màster a la Creació d’Empreses”, juntament amb la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona, celebrada el 8 d’octubre de 2012 a la Universitat de Barcelona.

Consultar programa

2. Organització de la II Jornada d’Innovació Docent en Emprenedoria Universitària: “L’emprenedoria com a eina d’innovació docent: recursos i bones pràctiques”, organitzat pel Barcelona Institut d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del grup d’innovació docent G·IDEA, celebrada el 22 de juny de 2016 a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Consultar programa

Publicacions / Tesis doctorals (en l’àmbit de la innovació docent)

Publicacions en revistes d’àmbit acadèmic:

Revistes indexades JCR :

jrc.jpg, 4,8kB

Achcaoucaou, F.; Guitart-Tarrés, L.; Miravitlles-Matamoros, P.; Núñez-Carballosa, A.; Bernardo, M.; Bikfalvi, A. (2012): Competence Assessment in Higher Education: A Dynamic Approach. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 00 (0) 1–14 (In press). Article on-line disponible a: wileyonlinelibrary.com/journal/hfm DOI: 10.1002/hfm.20394

Altres revistes:

rusc.png, 4,8kB

Martínez Argüelles, Mª. J.; Blanco Conejo, M.; Castán Farrero, J.Mª (2013): “ Dimensions of Perceived Service Quality in Higher Education Virtual Learning EnvironmentsRUSC Revista de la Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol. 10, nº 1 (January), págs. 89-106. UOC. Disponible a: http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/issue/view/v10n1

@TIC, 4,8kB

Núñez, A.; Bernardo, M.; Guitart, L.; Miravitlles, P.; Achcaoucaou, F.(2013): “ Implantación de recursos didácticos digitales en asignaturas de Organización de Empresas”, Revista @TIC. Revista d’innovació educativa (Universitat de València). Núm. 10 (juny 2013).

reire.jpg, 4,8kB

Guitart, L.; Miravitlles, P.; Núñez, A.; Bernardo, M.; Achcaoucaou, F.; Castán, J.M.; Valls, J.; López, J. (2011): “ Protocol per a la implantació d’eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants”, Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), Vol. 4, Núm. 2 (Juliol). Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/REIRE/issue/view/18093.

Capítols de llibre:

Achcaoucaou, F.; Forgas-Coll, S.; Palau-Saumell, R. (2014) : “Exploring the Use of an ICT-Based Tool for Assessing Competencies in Postgraduate Students” en Peris-Ortiz, M.; Garrigós-Simón, F.J.; Gil Pechuán, I. (editors) (2014): “Innovation and Teaching Technologies. New Directions in Research, Practice and Policy” Springer International Publishing, Switzerland, pàgs. 87 a 98. ISBN 978-3-319-04824-6; ISBN 978-3-319-04825-3 (eBook); DOI 10.1007/978-3-319-04825-3.

Publicacions i comunicacions presentades a congressos:

1. Guitart-Tarrés, Laura; Núñez-Carballosa, Ana; Miravitlles, Paloma; Bernardo, Merce; Cruz-Cázares, Claudio; Achcaoucaou, Fariza (2014): “Students competences in business administration subjects”, Edure’14, International Conference on Education, Social and Technological Sciences, Valencia, March 13th-14th, 2014 (Book of abstracts. ISBN: 84-695-9971-2).

2. Guitart-Tarrés, Laura; Achcaoucaou, Fariza;  Cruz-Cázares, Claudio; Miravitlles, Paloma; Núñez-Carballosa, Ana; Jaría-Chacón, Natalia (2015): “PROFEST: Distancia entre el grado de adquisición de las competencias diseñadas por los profesores universitarios y la percepción de los estudiantes sobre estas competencias adquiridas en las asignaturas de Organización de Empresas”, III Jornada de Recerca en Docència Universitària (ICE UB), Barcelona, 2 a 4 de febrero de 2015.

3. Núñez-Carballosa, A.; Guitart-Tarrés, L.; Miravitlles, P.; Achcaoucaou, F.; Cruz-Cázares, C.; Jaría-Chacón, N. (2016): “Students competences in business administration subjects by teacher’s perspective”, INTED2016 (10th International Technology, Education and Development Conference), Valencia (Spain), 7th, 8th and 9th of March, 2016 (ISBN Proceedings: 978-84-608-5617-7).

4. Guitart-Tarrés, Laura; Núñez-Carballosa, Ana; Miravitlles, Paloma; Bernardo, Merce; Cruz-Cázares, Claudio; Achcaoucaou, Fariza (2014): : “Students competences in business administration subjects, Edure’14, International Conference on Education, Social and Technological Sciences, Valencia, March 13th-14th, 2014, (Book of abstracts. ISBN: 84-695-9971-2).

iceri2013.png, 1,66kB

5. Claudio Cruz-Cázares, Laura Guitart-Tarrés, Paloma Miravitlles, Ana Núñez-Carballosa, Fariza Achcaoucaou, Mercè Bernardo, (2013): Competences acquired by the bachelor students in Business Administration, ICERI13 (6th International Conference of Education, Research and Innovation), Sevilla (Spain), 18th - 20th of November, 2013. ISBN Proceedings: 978-84-616-3847-5; ISBN Abstracts: 978-84-616-3849-9).

edulearn.png, 4,8kB

6.Laura Guitart-Tarrés, Ana Núñez-Carballosa, Paloma Miravitlles, Fariza Achcaoucaou, Mercè Bernardo, Claudio Cruz-Cázares (2013): Competences evaluation in Strategic Management Course, EDULEARN13 (International Conference on Education and New Learning Technologies), Barcelona (Spain), 1st-3th July 2013 (5th Edition)), (ISBN Proceedings: 978-84-616-3822-2; ISBN Abstracts: 978-84-616-3823-9).

loginted2013.jpg, 4,8kB

7.Mercè Bernardo, Laura Guitart-Tarrés, Paloma Miravitlles, Ana Núñez-Carballosa, Fariza Achcaoucaou, Claudio Cruz-Cázares (2013): Competencies evaluation in Operations Management course, INTED2013 (7th International Technology, Education and Development Conference), Valencia (Spain), 4th, 5th and 6th of March, 2013, (ISBN Proceedings: 978-84-616-2661-8; ISBN Abstracts: 978-84-616-2660-1).

cidui.jpg, 4,8kB

8.Núñez-Carballosa, Ana; Miravitlles, Paloma; Guitart-Tarrés, Laura; Achcaoucaou, Fariza; Bernardo, Mercè; Hormiga, Esther (2012): Evaluación de las competencias de los estudiantes de organización de empreses, VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, 4, 5 i 6 de juliol. ISBN Llibre d’actes: 978-84-695-4073-2. Disponible a: http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current

convida.jpg, 4,8kB

9.Núñez-Carballosa, A.; Guitart-Tarrés, L.; Achcaoucaou-Iallouchen, F.; Miravitlles-Matamoros, P.; Bernardo, M.; Hormiga, E. (2012): Implementación de una herramienta de evaluación de competencias en estudiantes de administración y dirección de empreses, I Congresso Virtual Brasileiro - Gestão, educação e promoção da saúde, Convibra Saude, 22 a 26 d’octubre.

loginted.jpg, 4,8kB

10.Miravitlles-Matamoros, P.; Núñez-Carballosa, A.; Guitart-Tarrés, L. Achcaoucaou-Iallouchen, F. Bernardo, M.; Hormiga, E. Implementation of an ICT-based tool for assessing students competences in business administration subjects. International Technology, Education and Development Conference INTED 2012, València, 5 a 7 de març (ISBN Proceedings: 978-84-615-5563-5; ISBN Abstracts: 978-84-615-5562-8).

logacede.jpg, 4,8kB

11.Achcaoucaou Iallouchen, F.; Guitart-Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Bernardo Vilamitjana, M.; Bikfalvi, A. (2011): Evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes bajo un perfil innovador. XXI Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), Barcelona, 4 a 6 de setembre.

12. Achcaoucaou Iallouchen, F.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Bernardo-Vilamitjana, M.; Bikfalvi, A.(2011): “Assessment of students’ competentes evolution: testing a new tool for continuos improvement of training programs”, 1st EVOLUTE Symposium, Universitat de Girona, 16 a 19 de Juny.

loginted.jpg, 4,8kB

13.Achcaoucaou Iallouchen, F.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Bernardo-Vilamitjana, M.; Bikfalvi, A. (2011): Competence evaluation in the EHEA: exploring the implementation of an ict-based tool for assessing competences, International Technology, Education and Development Conference INTED 2011, València, 7 a 9 de març (ISBN Proceedings: 978-84-614-7423-3; ISBN Abstracts: 978-84-614-7422-6).

eista11.jpg, 4,8kB

14. Achcaoucaou Iallouchen, F.; Miravitlles Matamoros, P.; Guitart Tarrés, L.; Núñez Carballosa, A.; Bernardo, M. (2011): Assessment of Competences in the EHEA: Postgraduate Students’ Entrepreneur Profile, 9th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2011, Orlando (Florida, USA), 19 a 22 de juliol.

logiceri.jpg, 4,8kB

15. Bernardo, M.; Achcaoucaou Iallouchen, F.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A. (2010) “Reality Bites: A new teaching tool to bring scenes from the reality of business to management students”, International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2010 , Madrid, 15 a 17 de Novembre (ISBN Proceedings: 978-84-614-2439-9; ISBN Abstracts: 978-84-614-2438-2.).

logiceri.jpg, 4,8kB

16. Núñez Carballosa, A.; Miravitlles Matamoros, P.; Guitart Tarrés, L.; Bernardo Vilamitjana, M.; Achcaoucaou lallouchen, F. (2009) (2010) “Protocolo de implantación de nuevas herramientas didácticas en soporte digital: competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes”, XX Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), Granada, 12 a 14 de Setembre. ISBN Actes: 84-15026-27-3.

inted2010.jpg, 4,8kB

17. Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Guitart Tarrés, L.; Bernardo Vilamitjana, M.; Achcaoucaou lallouchen, F. (2010) “Protocol for the implementation of new teaching Tools: Competences and abilities acquired by students”, International Technology, Education and Development Conference INTED 2010, València, 8 a 10 de març. ISBN Proceedings: 978-84-613-5538-9; ISBN Abstracts: 978-84-613-5536-5.

granadaworkshop.jpg, 4,8kB

18. Guitart Tarrés, Laura; Núñez Carballosa, Ana; Miravitlles Matamoros, Paloma; Castán Farrero, José Mª (2010) “Aprendizaje autónomo en Dirección de Operaciones”, Operations Management & Technology Workshop OMTech (ACEDEDOT), Granada, 19 d’abril. . ISBN Actes: 978-84-15026-03-7.

logiceri.jpg, 4,8kB

19. Achcaoucaou lallouchen, F.; Bernardo Vilamitjana, M.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, (2009) “Digital teaching resources in Business Management field”, International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN09, Barcelona, 6 a 8 de juliol. ISBN Proceedings: 978-84-612-9802-0; ISBN Abstracts: 978-84-612-9801-3.

20. Ciurana J, Casellas, R., Valls, J., Juando, J. (2008) “Experiencias en el diseño y desarrollo de competencias de un programa de máster en innovación” Proceedings XVI Congreso universitario de innovación educativa de las enseñanzas técnicas, Cádiz, Spain, Vol. 1 pp. 57 ISBN: 978-84-608-0803-9.

logiceri.jpg, 4,8kB

21. Guitart Tarrés, L.;Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballoxa, Achcaoucaou lallouchen, F.; Bernardo Vilamitjana, M. (2008): "New tools of autonomous learning in business management", congrés Internacionsl ICERI 2008. Madrid, Octubre. ISBN Proceedings: 978-84-612-5367-8; ISBN Abstracts: 978-84-612-5091-2.

22. Achcaoucaou lallouchen, F.;Bernardo Vilamitjana, M.;Castán Farrero, J.M.; López Parada, J. (2008): "Designing new degrees: what do companies demand from graduate students?. Empirical case", Congrés Internacional ICERI 2008. Madrid, Octubre. ISBN Proceedings: 978-84-612-5367-8; ISBN Abstracts: 978-84-612-5091-2.

logunivest.jpg, 11kB

23. Castán Farrero, J.M.; Guitart Tarrés, L.; López Parada, J.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Valls PAsola, J.; Achcaoucaou lallouchen, F. (2008): "Noves eines d'aprenentatge autònom en l'organització d'empreses", Congrés Internacional UNIVEST'08 "L'estudiant, eix del canvi a la universitat", Girona, 2 i 3 de Juny"

logedineb.jpg, 5,9kB

24. Aparició Chueca, P.; Espluga Sellarés, C.M.; Gallardo Gallardo, E.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros , P.; Núñez Carballosa, A.; TRiadó Ivern, X.; Jaría, N. (2007): "Learning Business Organitzation through Real Examples: The Development of an Audio-Visual Case Methodology", 14th EDINEB Conference, (Educational Innovation in Economics and Business), Viena, 20, 21 i 22 Juny)

25. Bikfalvi, Andrea; Kantola, Jussi; Valls Pasola, Jaume; Vanharanta, Hannu (2006): “Student's Competences Development and Analysis Methodology. A web-based tool”,4t Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 Juliol.

26. Aparicio Chueca, P.; Espluga Sellarés, C.M.; Gallardo Gallardo, E.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Triadó Ivern, X. (2006): “Autovaloració de capacitats i competències dels alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques (UB)”, 4t Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 Juliol.

logconginternacional.jpg, 3,2kB

27. Aparicio Chueca, P.; Espluga Sellarés, C.M.; Gallardo Gallardo, E.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Triadó Ivern, X. (2006): “Aprenent mitjançant l’explicació, reflexió i l’autonomia intel•lectual (AMERAI)”, 4t Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 Juliol.

28. Aparicio Chueca, P.; Barnadas, B.; Castán Farrero, J.M.; Espluga Sellarés, C.M.; Gallardo Gallardo, E.; Miravitlles Matamoros, P. (2006): “Análisis de las prácticas empresariales como puente entre el mundo académico y la realidad empresarial. Experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UB)”, Poster, 4t Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 Juliol.

logmicte.jpg, 9,2kB

29. Castán Farrero, J.M.; Martínez Argüelles, M.J. (2006): "Quality perceived by online students:The influence of contextual factors", IV International Conference on Multimedia and Information and Comunication Technologies in Education (m-ICTE2006) Current Developments in Technology-Assisted Education, Vol. III, ISBN:84-690-2474-4; pp 1832-1837.

logeadtu.jpg, 5,8kB

30. Castán Farrero, J.M.; Martínez Argüelles, M.J. (2006): "Using the critical incident technique to evaluate the service quality perceptions of virtual higher education students: an exploratory study", EADTU Working Conference, Roma, 10 i 11 de novembre.

31. Castán Farrero, J.M. (2005): “El espacio de relaciones externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona”, VIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria: El practicum en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, Pontevedra.

logconginternacional.jpg, 3,2kB

32. Aparicio Chueca, P.; Castán Farrero, J.M.; Espluga Sellarés, C.M.; Gallardo Gallardo, E.; Guitart Tarrés, L.; Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A.; Rimbau Gilabert, E.; Triadó Ivern, X.; Viu Roig, M. (2004): “Desarrollo de casos audiovisuales para el aprendizaje en Organización de Empresas”, 3r Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Girona, 30 Juny, 1 i 2 Juliol.

logaedem.jpg, 9,0kB

33. Guitart Tarrés, L.; Burón Morillo, J.C. (2000): "Diseño e implementación de una metodología de gestión del capital intelectual en los departamentos de la Universitat Politècnica de Catalunya", XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM), Jaén, 7 a 9 de Juny.

logaecc.jpg, 10kB

34. Tort-Martorell, X.; Guitart Tarrés, L.; Grima Cintas, P. (2000): "Casos prácticos para la formación de equipos de mejora", VI Congreso Nacional de la Calidad (AECC "Asociación Española para la Calidad"). Ediciones Gestión 2000, S.A.

Direcció de tesis doctorals vinculades amb la docència:

Director: Jose Ma. Castán Farrero Autor: María Jesús Martínez Arguelles
Títol: La calidad de servicio percibida en entornos virtuales de formación superior
Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales
Universitat: Barcelona Any: 2006 País: ESPANYA Qualificació: Excel·lent cum laude
Paraules Clau: Calidad Educación Superior / Servicio / Enseñanza virtual / Organización en red.

Materials

Membres

Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'empreses

Jaume Valls Pasola
Fariza Achacaoucaou Lallouchen
Rubén Huertas García
Santiago Forgas Coll
Esther Hormiga Pérez
Claudio Cruz Cazares
Natalia Jaría Chacón
Jonatan Calleja Blanco
Ryan Armstrong

Contacte

Contacte

G·IDEA està ubicat a: